SEZOB.CZ

Ověření pravosti systému Windows XP

Máte-li problémy s ověřením pravosti systému Windows, obraťte se na technickou podporu Microsoft.

Kupte si legální Windows a nepoužívejte pirátské kopie.


Zde uvedu něco málo z historie při ověřování pravosti Windows XP a jak jsme se s tím vždy poprali. Většina z toho není již dnes aktuální, něco je čistě pro zasmání.


Microsoft zavedl nástroj Windows Genuine Advantage Validation Tool, který je součástí aktualizací. Tento program okamžitě zjistí, jestli je v počítači nainstalovaná originální verze systému a pokud ne, vyskočí na obrazovce varovná informace, že jste se stali majiteli nelegální kopie a při každém dalším spuštění počítače na vás při inicializaci Windows bude poměrně velkým písmem svítit opět tato výstraha. Navíc ještě ve Windows bude v dolní části ikona s touto výstrahou a stále vám bude nabízet, abyste si nelegální kopii snadno a rychle zaregistrovali u společnosti Microsoft. Navíc Bill Gates připravuje také zátah proti uživatelům pirátských verzí Microsoft Office.


Pro majitele legálních kopií není potřeba. Vůbec nepoznají, že jim tento program zkontroloval licenci. Problém ovšem nastane u té ostatní většiny. První z možností je vůbec tuto aktualizaci nestahovat. Tím máte zaručeno, že se vám nic na obrazovce objevovat nebude. Ovšem pro Microsoft to bude znamení, že zřejmě nejste majitelem legálního Windows a nebudete moci stahovat aktualizace z Windows Update, programy jako např. Windows Media Player 10, apod. Pokud už ovšem máte Windows Genuine Advantage Notifications nainstalovaný, jedna z možností jak se tohoto zbavit je objednat si legální verzi Windows, tuto možnost bych upřednostnil. Pokud si ovšem chcete ponechat nelegální verzi systému, tak stačí pouze zobrazit si nainstalované aktualizace v Přidat nebo odebrat programy a odinstalovat komponentu s názvem  Windows Genuine Advantage Validation Tool. Dobrou zprávou je, že prozatím podle informací společnosti Microsoft přijalo tuto aktualizaci asi 70% testovaných uživatelů.


Podobnou utilitu jako je Windows Genuine Advantage Notifications chce Microsoft zakomponovat i do nového operačního systému. Po zjištění nelegální kopie by údajně neměly být přístupné všechny funkce tohoto systému. (např. nové grafické rozhraní AERO) Jenže Microsoft chce jít ještě dál. Už nyní jedná s předními výrobci hardwaru o nových ochranách přímo v počítači. Díky nové 64 bitové technologii, na které jsou Windows Vista založeny, bude údajně naprosto nemožné jakkoli vytvářet nelegální kopie (Ha,Ha,Ha)


V jádře systému bude vrstva s názvem Protected Environment, která zamezí kopírování především originálním diskům založeným na technologii HD-DVD nebo Blu-Ray. V podstatě jde o to, že všechny procesy budou probíhat přes tuto vrstvu, která bude kontrolovat autenticitu programů a každý program určený pro vytváření DVD ripů prostě zakáže. Dále nebude údajně možné vytvářet emulátory mechanik pro image CD nebo DVD.


Dalším z řady zabezpečení budou ochrany výstupů tak zvaný PVP-UAB ("Protected Video Path - User Accessible Bus"). Například pokud se někdo pokusí obsah chráněného disku přehrát přes nechráněný výstup, jako je DVI, tak tento port zablokuje. V podstatě to bude probíhat stylem zasílání dotazů k hardwaru a přijímání odpovědí v zašifrované podobě. Podobně to bude fungovat i u VGA konektoru s tím rozdílem, že výrobce filmu si bude moci vybrat, zda systém pouze sníží kvalitu přehrávaného filmu, nebo jako u DVI, zablokuje pokus o přehrání na monitoru port.


A jak probíhá aktualizace Windows?

Při první aktualizaci se nainstaluje nástroj pro ověření pravosti systému Windows (KB892130).

Nástroj pro ověření pravosti systému Windows umožňuje ověřit pravost kopie systému Microsoft Windows. Nástroj ověří pravost instalace systému Windows kontrolou identifikačních údajů produktu Windows a stavem aktivace produktu


Po instalaci tohoto update, již doplněk "Windows Genuine Advantage Validation Tool" nelze zakázat, tak jak tomu šlo před 1.3. 2006.


V další následné aktualizaci se nainstaluje:

Nástroj Windows Genuine Advantage Notification (KB905474)

Nástroj Windows Genuine Advantage Notification vás upozorní, není-li vaše kopie systému Windows pravá. Je-li shledáno, že váš systém není pravý, nástroj vám pomůže získat licencovanou kopii systému Windows.


Při této aktualizaci se aktualizuje knihovna "LegitCheckControl" a ve složce C:\WINDOWS\system32\ se objeví soubor "WgaTray.exe". Po této aktualizaci je třeba restartovat počítač.


No a nyní to začne. Před přihlášením do Windows se zobrazí upozornění, že používáte nelegální Windows a že se tato zpráva bude zobrazovat tak dlouho, dokud problém nevyřešíte.


Jak šlo zabránit ověřování systému Windows do 1.3.2006

Jakmile se při ověřování pravosti zobrazí toto okno zavřeme Internet Explorer a pak ho znovu otevřeme


Z nabídky vybereme Nástroje -> Spravovat doplňky...

U položky Zobrazit vybereme: "Doplňky použité aplikací Internet Explorer"

Vybereme: "Windows Genuine Advantage" a tento doplněk zakážeme.


Zavřeme a znovu spustíme Internet Explorer a pak již nebudete obtěžováni dotazem na Ověřování pravosti a můžete bez problému aktualizovat Windowsy.


Ukázka úspěšného ověření pravosti systému Windows

Ověření pravosti systému Windows od 1.3. 2006 do 18.5.2006

Od 1.3.2006 zavedl Microsoft nové ověřování systému Windows a to instalací aktualizace "Genuine Advantage Notification". Pokud si tuto aktualizaci nenainstalujeme, nedojde k ověření systému Windows a aktualizace půjdou stahovat. Kdo si již tuto aktualizaci nainstaloval a zobrazuje se mu, že nemá legální Windows, je třeba tuto aktualizaci odinstalovat (viz. níže).


Jak tedy na to

Předně si nastavte:

"Oznamovat, ale aktualizace nestahovat ani neinstalovat".

Nastavení provedete takto: klepněte pravým tlačítkem na "Tento počítač" a vyberte "Vlastnosti" a je to na záložce "Automatické aktualizace" (při klasickém zobrazení je ikona na ploše).


V prvním kroku aktualizece Windows, se nainstaluje doplněk "Windows Genuine Advantage Validation Tool". Datum instalace tohoto doplňku musí být 1.3. a datumu vyššího, což zjistíte v "Přidat nebo odebrat programy". Zde zatrhněte "Zobrazit aktualizace" a vyhledejte položku "Windows Genuine Advantage Validation Tool"

Pokud tam bude datum nižší, bude se tato aktualizace přes Windows update instalovat znovu (aktualizovat). TATO AKTUALIZACE SE MUSÍ NAINSTALOVAT !!!


Po instalaci tohoto doplňku je třeba přepsat knihovnu "LegitCheckControl" ve složce
C:\WINDOWS\system32\ (dala se stáhnout z internetu)

Pokud tuto knihovnu nepřepíšete, musíte java skript zadávat při každé aktualizaci!


Poznámka:

Při přepisu knihovny nesmí být spuštěn Internet explorer.

Pokud knihovnu v "LegitCheckControl" ve složce C:\WINDOWS\system32\ nemáte, zřejmě jste ještě nenainstalovali "Windows Genuine Advantage Validation Tool"


Po instalaci doplňku "Windows Genuine Advantage Validation Tool" se vám při dalším update bude chtít nainstalovat doplněk "Genuine Advantage Notification". Pro zabránění instalace tohoto doplňku postupujte takto:

Po zobrazení stránky (viz.obrázek), vložte do adresního řádku tento java skript

javascript:void(window.g_sDisableWGACheck='all')

zmáčknete klávesu "ENTER" a pak klepnete na tlačítko "Vlastní"


Jakmile se vám zobrazí aktualizace "Genuine Advantage Notification", zrušte u této aktualizace zatržení a pak zaškrkněte "Nezobrazovat již více tuto aktualizaci"


Pak klepněte na "Zobrazení a instalace aktualizací" a následně se zobrazí stránka

jak je vidět na obrázku, kde jsou již aktualizace, ovšem bez toho šmejda.

Při dalších aktualizacích již není třeba zadávat java skript, pro jistotu však

vždy vyberte aktualizace "VLASTNÍ"


Pokud máte již nainstalován "Genuine Advantage Notification", je třeba tuto aktualizaci odinstalovat. V Přidat odebrat programy zatrhněte "Zobrazit aktualizace" vyhledejte položku "Genuine Advantage Notification" a klepněte na tlačítko "Odebrat". Vybafne to na vás něco jako že odstraněním této komponenty nemusí jít spustit některé programy, čehož si nevšímejte a pokračujte. Pak restartujte počítač a aktualizujte Windows podle výše uvedeného návodu.


Není možné odinstalovat Windows Genuine Advantage Notification” (KB9055474)

  1. Klepněte na tlačítko Start

  2. Klepněte na Spustit

  3. Naapište regedit a klepněte na OK

  4. V registru vyhledejte větev
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\WgaNotify
    V pravém okně změňte hodnotu pro NoRemove (klepněte pravým tlačítkem na tento klíč a vyberte Změnit) a zapište hodnotu 0.

  5. Zavřete Registr

  6. Spusťte Přidat/Odebrat programy a Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474) lze nyní již odinstalovat.Odkazy:

Otázky a odpovědi: Výhody legálních Windows
Spousta návodů na toto téma (v angličtině)

ZPĚT

Poslední úprava: