SEZOB.CZ

Jak odebrat Windows Genuine Advantage Notifications (WGA)


Microsoft zavedl Windows Genuine Advantage Notifications, který je součástí aktualizací. Tento program okamžitě zjistí, jestli je v počítači nainstalovaná originální verze systému a pokud ne, vyskočí na obrazovce varovná informace, že jste se stali majiteli nelegální kopie a při každém dalším spuštění počítače na vás při inicializaci Windows bude poměrně velkým písmem svítit opět tato výstraha. Navíc ještě ve Windows bude v dolní části ikona s touto výstrahou a stále vám bude nabízet, abyste si nelegální kopii snadno a rychle zaregistrovali u společnosti Microsoft. Navíc Bill Gates připravuje také zátah proti uživatelům pirátských verzí Microsoft Office.


Windows Genuine Advantage (WGA) se zobrazí, pokud váš počítač neprošel ověřovací zkouškou pravosti systému. Ověřovací zkouška se nemusí zdařit, protože jste nainstalovali pirátskou neoriginální kopii XP, nebo proto, že jste změnili produktový klíč XP, generované klíče, nebo někdy prostě se to stane bez důvodu. Zde je návod, jak se zbavit nepříjemného oznámení.


Metoda první: Správce úloh

 1. Přihlašte se do systému pod účtem s právy administrátor, žádný další účet nesmí být spuštěn (viz přepínání mezi účty)

 2. Spusťte Správce úloh systému Windows a klepněte na záložku Procesy. Ponechejte okno Správce úloh otevřené

 3. Přejděte na C:\Windows\System32 a najděte WgaTray.exe

 4. Pravým tl. myši klepněte na WgaTray.exe a zvolte Odstranit. Nechte okno potvrzení otevřené

 5. Vraťte se do Správce úloh a klepněte na Wgatray.exe

 6. Klepněte na tlačítko Ukončit proces. Až se zobrazí výzva k potvrzení o ukončení procesu, srovnejte obě okna "Ukončit proces" a "Smazat soubor" vedle sebe. To proto, že budete muset udělat obě akce popsané v následujícím bodu velmi rychle - do 2 nebo 3 sekund

 7. Nyní v obou oknech klepněte co nejrychleji na tlačítko Ano
  (nejprve Ukončit proces a pak Smazat soubor)
  Budete to muset opakovat, pokud to nestihnete do těch 3 sekund

 8. Klepněte na tlačítko Start, do boxu Spustit napište regedit a klepněte na OK

 9. Přejděte do následujícího umístění:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify

 10. Odstraňte složku WgaLogon a veškerý její obsah - klepněte na složku WgaLogon pravým tl. myši a vyberte Odstranit

 11. Restartujte systém Windows XP

 12. Zkontrolujte svou práci, jako prevenci, poté, co jste postupovali podle výše uvedených pokynů:
  Jděte do Ovládací panely > Nastavení automatických aktualizací  
  Vyberte třetí možnost, "Oznamovat, ale aktualizace nestahovat ani neinstalovat"
  Klepněte na OK
  Až se příště zobrazí na liště ikona "Aktualizace systému Windows", klepněte na ikonu. Zobrazí se seznam dostupných aktualizací
  Pokud je tam "Windows Genuine Advantage Notification Tool" zrušte u této aktualizace zatržení a stiskněte klávesu enter pro stažení všeho ostatního (pokud chcete). Aktualizace které nechcete instalovat můžete vyřadit též tak, že na aktualizaci klepnete pravým tl. myši a vyberete "Skrýt aktualizaci"
  Vyberte "Neupozorňovat na tyto aktualizacích znovu", takže budou ignorovány pokaždé když budou aktualizace staženy.
  Nezapomeňte při každé aktualizaci zkontrolovat seznam souborů k instalaci, takto si nenainstalujete žádné nové verze tohoto nástroje.


Metoda druhá: Příkaz Delete

 1. Pokud jste si nainstalovali Windows Genuine Advantage Notifications, jednoduše pomocí nástroje Obnovení systému odstraníte program. Příště pak odmítněte instalaci WGA jak je popsáno výše. V případě, že se vám to nepovede, pokračujte, jak je popsáno od dalšího bodu.

 2. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit. Zadejte příkaz cmd a stiskněte tlačítko OK.

 3. Změňte adresář do složky System32 - "Napište cd\windows\system32" (bez uvozovek)

 4. Otevřete Poznámkový blok. Zadejte v něm následující řádky:
  taskkill -IM wgatray.exe
  del wgatray.exe
  del wgalogon.old

 5. Označte tyto řádky a zkopírujte je dos schránky

 6. Vložte zkopírovaný text do příkazového řádku
  (vložíte tak, že v okně příkazového řádku v levém horním rohu okna, klepnete na malý černý čtvereček
  a vyberete Úpravy->Vložit)
  To by mělo okamžitě ukončit proces WgaTray.exe z hlavního panelu a okamžitě odstranit i soubory WgaTray.exe a WgaLogon.dll


Metoda třetí: Spuštění dávkového skriptu

 1. Klepněte na ploše pravým tl. myši a vyberte Nový pak Textový dokument
  Jako název souboru zadejte "remove.bat" (bez uvozovek)
  Měla by se objevit zpráva, že měníte typ (příponu) souboru. Klepněte na tlačítko Ano. Pokud se zpráva musíte mít povoleno zobrazování přípon "Zobrazit přípony známých typů souborů" v průzkumníku Windows Nástroje -> Možnosti složky ->Zobrazení

 2. Klepněte pravým tl. myši na soubor remove.bat a zvolte Upravit. Otevře se Poznámkový blok

 3. Vložte do Poznámkového bloku následující řádky  
  taskkill -IM wgatray.exe
  del wgatray.exe
  del wgalogon.old
  a soubor uložte za zavřete

 4. Poklepejte na soubor remove.bat. Zobrazí se na krátkou chvíli okno příkazového řádku a pak se automaticky zavře


Method čtvrtá: Systémové nástroje

 1. Otevřete SYSTEM32 jednou z následujících možností  
  Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit. Zadejte "system32" (bez uvozovek) a klepněte na tlačítko OK
  Najděte soubor system32 ručně, klepnutím na tlačítko
  Start->Tento počítač->disk C->Windows->system32

 2. Pokud již není povoleno zobrazování přípon, klepněte ve složce System32 na Nástroje, pak Možnosti složky. Klepněte na kartu Zobrazení a zrušte zaškrtnutí políčka "Skrýt příponu známých typů souborů" a klepněte na OK pro uzavření nastavení

 3. Ve složce System32 si dejte řazení ikon na Podrobnosti (podle abecedy), což usnadní vyhledat konkrétní soubor

 4. Vyhledejte soubor WgaLogon.dll a přejmenujte jej na "WgaLogon.dll.bak" (bez uvozovek)

 5. Vytvořte prázdnou kopii souboru WgaLogon.dll
  Ve složce system32 klepněte pravým tl. myši na prázdné místo a vyberte Nový a potom Textový dokument
  Nechte textový dokument prázdný a uložte jej jako "WgaLogon.dll" (bez uvozovek)
  Můžete se vám zobrazit varování, které říká
  "Pokud změníte příponu souboru, může se soubor stát nepoužitelným. Jste si jisti, že chcete změnit?" Klepněte na tlačítko Ano

 6. Buďte připraveni dokončit další dva kroky velmi rychle
  Vyhledejte soubor ve složce system32 soubor WgaTray.exe a odstraňte jej
  Budete pak mít jen 5 sekund najít WgaTray.exe ve Správci úloh
  Pokud odeberete výše uvedené soubory když jste v nouzovém režimu, je další krok zbytečný

 7. Okamžitě otevřete Správce úloh. Můžete to udělat třemi různými způsoby:
  Stiskněte současně Ctrl+Shift+Esc
  Stiskněte současně Ctrl+Alt+Del
  Klepněte pravým tl. myši na Hlavní panel a vyberte Správce úloh

 8. Klepněte na kartu Procesy, vyberte položku WgaTray.exe a klepněte na Ukončit proces
  Všimněte si, že pokud předchozí krok budete provádět déle (nestihnete ukončit proces), nepropadejte panice! Vše, co se stane je, že nebudete moci odstranit WgaTray.exe ze seznamu spuštěných procesů. Chcete-li odstranit oznámení po tomto, vraťte s do složky system32, najděte zde oba soubory:
  WgaLogon.dll.bak (ten, který jste přejmenovali) a soubor WgaLogon.dll.
  Přejmenujte WgaLogon.dll.bak na WgaLogon.dll a opakujte postup s vyšší rychlosti po odstranění WgaTray.exe ze složky system32

 9. Restartujte počítač po dokončení. Všechny oznamovací zprávy by měly být pryč.


Metoda pátá: Přejmenování

 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit. Napište cmd a klepněte na tlačítko OK

 2. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, napište NOTEPAD a klepněte na tlačítko OK

 3. Zadejte, nebo zkopírujte následující řádky do okna programu Poznámkový blok
  CD %systemroot%\system32
  rename wgatray.exe wgatray.exe.bak
  rename wgalogon.old wgalogon.old.bak
  rename LegitCheckControl.dll LegitCheckControl.dll.bak
  taskkill /F /T /IM wgatray.exe
  del wgatray.exe.bak
  del wgalogon.old.bak
  del LegitCheckControl.old.bak

 4. Ponechejte na konci textového souboru prázdný řádek, hned za posledním řádkem textu

 5. Vyberte veškerý text (Ctrl+A) a zkopírujte ho do schránky (Ctrl+C)

 6. Vložte ze schránky tento text do CMD okna (postup vložení - viz. Metoda druhá, bod 6)

ZPĚT

Poslední úprava: