SEZOB.CZ

Pomocí programu RipBot264 si můžete zkomprimovat film z Blu-ray nebo DVD, který pak půjde přehrát i v iPodu, domácím multimediálním centru, na TV z flash disku, na Sony PSP nebo v jiném kapesním přehrávači.

Jednoduchým způsobem vytvoříme ze 30GB videozáznamu na Blu-ray pouze 8GB soubor ve formátu MKV se stále vynikající obrazovou kvalitou.

Sedmigigový film na DVD zmenšíme desetkrát na 700 MB tak, aby se vešel na obyčejné CD. Ani při této kompresi nedojde ke zhoršení kvality obrazu. Způsob, který totiž ke zmenšení filmu použijeme, je výrazně efektivnější než ten, který se používá komerčně při zaznamenávání snímku na DVD.


Předpokládejme, že máme již film stažený na pevném disku, pro což lze použít spoustu programů. Má-li však disk ochranu, můžeme pro jeho stažení použít DVDFab nebo AnyDVD.


Po stažení filmu spustíme program RipBot264 a klikneme na tlačítko "add". Přejdeme do složky s filmem.

U Blu-Ray přejdeme do složky BDMV -> STREAM a ze seznamu vybereme největší soubor.

U DVD přejdeme do složky VIDEO_TS a vybereme první VOB soubor.

Následně se spustí analýza, při které program zjistí obsah vybraného transportního streamu.


RipBot264 disponuje řadou přednastavených profilů, díky kterým se nastavení výsledného kódování značně zjednodušší. Nejprve vyberete profil pro obraz, poté pro zvuk. Pokud vybereme x.x. COPY STREAM, zvuková stopa bude jen zkopírovaná. Pro přenosné přístroje, nebo kvůli úspoře místa, je vhodné zvolit jeden z profilů s kodeky Vorbis či AAC nebo multikanálové AAC. Čím větší datový tok, tím kvalitnější výsledek bude.

Poté klikneme na tlačítko Properties.Při kopírování z Blu-ray zvolíme Full-HD (1080p), nebo HD-Ready (720p), záleží na tom jak velkou máme televizi. U DVD ponecháme výchozí hodnoty. Chceme-li do obrazu začlenit titulky, např. forced titulky, klepneme na rozbalovací seznam pod položkou PERMENENT SUBTITLES a ze seznamu je vybereme. Tlačítkem OK volby uložíme.


V hlavním dialogu pod volbou MODE nastavíme na 2-pass, čímž dojde k dvouprůchodovému kódování. Při prvním proběhne analýza obrazu, při druhém je podle zjištěných dat komprese provedena.


Ve spodní části hlavního dialogového okna se nacházejí volby: mp4, MKV, AVCHD, DIVXPLUS. Pro přehrávání na PC či TV MKV, pro iPod či PlayStation pak mp4.


Volba LOCK SIZE slouží pro nastavení vlastní velikosti souboru, pokud se nám automatické navolení velikosti nelíbí. Při kódování do Full-HD můžeme zvolit 8 GB, při kódování do HD-Ready 4 GB, při kódování do SD-PAL 700 MB. Pokud chceme mít u videa DTS zvuk nastavíme u HD-Ready velikost o něco vyšší.


Pod položkou OUTPUT nastavýme cestu pro výstupní soubor a klepneme na tlačítko DONE. Po návratu do hlavního okna klepneme na tlačítko START, čímž dojde k zahájení procesu kódování.


Jestliže se nám vytvořený soubor nelíbí a nebo chceme konvertovat do jiného formátu, můžeme tak učinit i později i když program zavřeme a znovu otevřeme. Provedené akce totiž jsou stále k dispozici v hlavním okně programu, takže po spuštění programu zatrhneme příslušnou položku a po klepnutí na volbu EDIT, můžeme upravit výstupní volby. Program si ukládá demuxované soubory do TEMP složky, standardně:
C:\Temp\RipBot264temp\ ve které zůstávají i po zavření programu. Jednotlivé dávky jsou uloženy ve složkách job1, job2 atd. Dokud tyto soubory nesmažeme, zůstávají na disku a program pak nemusí znovu tyto soubory demuxovat ze zdrojového videa, čímž můžeme ušetřit spoustu času při jejich opětovném demuxování. Nevíhoda je v tom, že tyto soubory mohou zabírat na disku až několik stovek gigabajtů.


ZPĚT

Poslední úprava: