SEZOB.CZ

MPEG Video Wizard DVD


Vzhledem k tomu, že se dost často zabývám stříháním videa, sesbíral jsem vše možné na toto téma a sestavil z těchto materiálů v kostce návod, který si myslím je dostatečný, aby i laik zvládnul vytvořit ať už z nahraného videa z TV či internetu kvalitní AVI či DVD.


V MPEG Video Wizard DVD můžete stříhat formát MPEG, MPG, MP4, TS, AVI ale i jiné. My se tu budem zabývat hlavně stříhání formátu TS/MPG který používám pro nahrávání z televize za pomocí televizní karty.

Pro tento účel si na disku vytvoříme složu, například Televize, do které si uložíme nagrabované video. Název souboru doporučuji pojmenovat bez diakritiky a mezer, též složka a popřípadě podsložky by měly být taktéž bez diakritiky a mezer.


DVB-T/S i DVD používají oba stejné formáty komprese pro video i zvuk. Rovnou se proto nabízí uložení pořadů k archivaci na DVD. Jsou s tím ale spojeny některé problémy, které je nutné překonat.  


Celý proces lze rozdělit do několika kroků:

1. záznam vysílání

2. oprava chyb při přenosu

3. střih

4. konverze formátu na DVD

5. mastering a vypálení disku


První a poslední krok jsou jasné a používat budete určitě vámi oblíbené programy. Vysvětleme si ale ještě základní rozdíl mezi transport streamem (TP) a program streamem (PS). TS je, jak již název napovídá, určen pro transport dat přes chybující prostředí. Právě vysílání vzduchem takové prostředí je, protože díky atmosferickým poruchám a rušení od jiných spotřebičů vznikají při přenosu chyby - tedy místo původně vysílaných dat přijímač dostane data jiná. Na obrázku je vidět, kolik takových chyb může obsahovat.


TP obsahuje základní korekce chyb, které jsou schopné detekovat takovéto chyby, a v některých případech je i odstranit. Transport stream je rozdělen do paketů o délce 188 bytů, některé vložené pakety mohou sloužit pro přenos korekčních dat. Ovšem tato ochrana je nepovinná a přijímač také může tyto pakety ignorovat. Samotný transport stream již prošel několika korekcemi chyb v demodulátoru, přesto i zde se mohou stále vyskytnout. Další vlastností TS je pak i synchronizace jednotlivých paketů v čase. Pro správné demultiplexování do jednotlivých video a audio streamů je nutností. Oproti tomu PS již žádné ochrany neobsahuje a předpokládá se, že jsou jednotlivé pakety v pořádku. DVD Video totiž obsahuje své vlastní metody pro ochranu dat.

Nahrávka v TS


Některé programy při ukládání dovolují zvolit typ streamu, pro další zpracování je vhodnější ukládat do TS, protože nic nevíme o použitém způsobu korekce neopravitelných chyb, který program používá. To neznamená, že by nešel opravit i PS, lepší je ale začínat již od základů. Některé programy ukládají další typ streamu - PVA stream, což je vlastně PES (Packetized Elementary Stream). Tento typ ukládají hlavně karty s čipy TI.


Oprava chyb ve streamu

Když už máme TS uložen, je nutné opravit chyby, které v něm jsou. TS je rozdělen do paketů, které obsahují informaci o jeho času, ID kódu jednotlivých podstreamů (video, audio, teletext atd.), PTS (Program Time Stamp) pro určení času, kdy začíná stream v souboru a dalších teď nedůležitých informací. Další oprava spočívá v dopočítání (resp. používá se zduplikování) chybějících nebo vadných paketů nebo jejich vyhození. Toto je nutností kvůli tomu, aby se nerozjížděl zvuk s videem při přehrávání. DVD přehrávač totiž nebere časové informace při přehrávání v potaz a pokud by chyběl jeden video snímek, v tomto okamžiku by došlo k posunutí videa o dobu trvání tohoto snímku. V důsledku by to mohlo znamenat také trhání obrazu, protože omezený dekodér by si s takovým streamem nedokázal poradit. To samé platí pro zvuk a jeho pakety. Většinou vadný paket zapříčiní poškození celého snímku nebo i celého GOPu, takže přijdeme o celý. To je nepříjemné a jediné řešení je co nejlepší signál. Je zde možnost takovéto chyby ignorovat, pak lze ale čekat poruchy v obraze nebo zvuku. Co je lepší, nechám na Vás.


Oprava parametrů videa

Když už dostaneme správný MPEG stream, je nutné ho ještě upravit tak, aby odpovídal DVD specifikaci. Mohlo by se totiž stát, že by DVD přehrávač nedokázal MPEG vysílaný přes DVB přehrát. Za prvé rozlišení pro PAL musí být 720, 704 nebo 352 bodů v 576 řádcích nebo 352x288 řádků. DVB ale umožňuje navíc rozlišení 544 nebo 480x576. Pokud je vysíláno v tomto rozlišení, nevyhneme se rekompresi. U nás se naštěstí vysílá v klasickém 720x576, takže je to bez problémů.


Druhým problémem je velikost GOPu. GOP je Group Of Pictures a sdružuje v sobě snímky typu IPB mezi dvěma I snímky. Maximální velikost GOPu pro DVD PAL je 15 snímků, většinou se používá pouze 12 snímků. DVB ale takovouto restrikci nemá a používají se delší GOPy, což je výhodné pro zvýšení kvality při nízkém bitrate. Skupinu snímků v tomto GOPu tak je nutné rekompresovat, abychom zaručili dodržení DVD specifikace a disk šel bez problémů přehrát ve všech přehrávačích.


Poznámka: Některé DVD přehrávače dokáží přehrát i video, které má delší GOPy, nebývá to ale pravidlem. Pokud chcete, aby disk hrál všude bez problémů, tak je nutné GOPy na tuto velikost zkrátit. Drtivá většina software pro mastering DVD pak ani neumožní takové video načíst nebo ho automaticky rekomprimuje.


Dalším vadným parametrem je maximální použitý bitrate, který je udávaný v hlavičce před všemi GOPy. Maximální bitrate pro DVB je 15Mb/s a ten je také udáván v hlavičkách. Že se používá bitrate pro jednu stanici pouze 2-4Mb/s je věc vedlejší. Na DVD ale může být bitrate maximálně 9800kb/s, takže je údaj v hlavičkách GOPů nutné změnit. Masteringové programy totiž tento údaj kontrolují, skutečný bitrate ale neměří, takže by opět video odmítly.


Střih a mastering

Vystříhání nechtěných částí pořadů je nutné dělat opět bez rekomprese. Nelze tedy použít jakýkoliv střihový program. Naštěstí v tomto směru existuje široký výběr. To samé platí o programech pro mastering DVD disků.


Spousta odborníků radí nagrabované video prohnat programem PVA-Strumento. Ten zbaví zdroj špatných framů a možná i nějakých dalších chyb. Někdo ho naopak nepoužívá vůbec. Záleží na vás, já ho nepoužívám.


Krok 1

Spustíme program, z nabídky hlavního panelu vybereme Nástroje -> MPEG oprava GOP. Tento nástroj umožňuje opravit jak časovou posloupnost, tak i velikost GOPů. Opraví dlouhé GOP bez toho, aby dělal rekompresi celého souboru.


Objeví se dialogové okno, do kterého načteme jako vstupní soubor video. Zadáme i výstupní soubor a vybereme poslední volbu Všechno co je výše. Pokud chceme provést jen korekci časových a PID chyb, vybereme druhou položku, pro samotnou opravu GOPů vybereme třetí položku, první položka pouze proskenuje vstupní soubor a informuje o počtu chyb v něm.Krok 2

v dalším kroku bychom mohli přejít ke stříhání videa, čeká nás tu však malá záludnost. Tato záludnost spočívá v poměru stran videa. Většina programů si vezme poměr stran z z hlavičky souboru a uloží upravené video v tomto poměru. Nejinak je tomu u tohoto programu ve kterém i když vyberete poměr stran jaký by měl být, tak vám stejně poměr stran zmrší. Uvedu příklad:

spustíte nahrávání v době, kdy v TV před filmem běží reklama ve formátu 16:9 a za ní začne film ve formátu 4:3. Prohram se pak "koukne" do hlavičky filmu kde je uvedeno že je poměr stran 16:9 a sestříhaný film vám uloží v poměru 16:9, což má za následek, že je pak video ořezané a přes celou obrazovku (bez postranních černých pruhů).

Ke změně poměru stran poslouží program DVDPatcher, který projde celý MPEG soubor a opraví hlavičky u všech GOPů na požadované hodnoty. Dokáže i vnutit naprosto jiný formát, než pak opravdu video je a některé programy pro autorizaci se tak nechají ošálit.

Spustíme tedy DVDPatcher, ponecháme všechny hodnoty na 720x576, 25fps a nastavíme bitrate na 8.0MBit. Dole nezapomeneme zaškrtnout úpravu celého souboru Patch entire file, vybereme náš soubor a stiskneme tlačítko Patch now! Změny se provádí přímo na vloženém souboru, žádný nový se nevytváří, proto doporučuji zálohu původního souboru.Zde je vidět, co bude zaměněno


Krok 3

Nyní můžeme přejít ke stříhání.

Spustíme program a přepneme se na záložku Soubor. Klepneme na tlačítko Importovat (též p.tl.myši) a načteme video. Následně video uchopíme a přetáhneme do okna pod časovou osu (pravítko), kde budeme provádět samotný střih. Video stopu si můžeme libovolně roztáhnout (až na jeden snímek), abychom přesněji provedli střih - klepneme pravým tlačítka myši na časovou osu (pravítko) a vybereme příslušné roztažení. Popojížděním jezdce na ose si vyhledáme místo, kde budeme chtít udělat střih. Obraz se nám přitom zobrazuje v pravém okně. Když narazíme na místo střihu např. na začátek reklamy, tak uděláme ikonou s nůžkami střih. Pro přesnější vyhledání střihu si video roztáhneme třeba až na 1 snímek. To samé provedeme na konci reklamy.POZNÁMKA: střih na začátku reklamy uděláme tak, že se posuneme o jeden snímek za film, což znamená, že v okně nebudeme mít zobrazen konec filmu, ale první snímek s reklamou. Na konci reklamy to bude tak, že v okně budeme mít zobrazen první snímek filmu (následující snímek za reklamou). Též si musíme dát pozor, aby na sebe film navazoval a proto si střih v tomto místě vždy přehrajeme. Televize totiž za reklamou opakuje ještě kousek z filmu před reklamou. Naštěstí to většinou střihnou v místě, které navazuje na jinou scénu. Proto film před reklamou ponecháme a film za reklamou o ten opakující se kousek ustřihneme. Opět platí, že snímek musí být následující předcházejícímu.


Vystřižený kousek odstraníme tak, že na něj klepneme a klávesou "Delete" ho odstraníme. Jednotlivé kousky přitáhneme k sobě. Rozstříhané kousky se dají i různě prohazovat.


Nyní máme tři možnosti uložení:


Možnost 1: Tlačítko s červenou tečkou (Record - uložení video bez rekomprese)

Po spuštění se zobrazí okno Export ve kterém klepněte na tlačítko Šablona a vyberte DVD Pal (příště už bude nastaveno automaticky) a po nastavení cesty se začne ihned ukládat.


Po uložení souboru se podívejte, zda je formát v MPEG-PS. Pokud ne, tak ho převedeme z TS do PS a to tak, že v nabídce hlavního panelu vybereme Nástroje, otevřeme MPEG konvertor fotmátu a soubor převedeme.


Možnost 2: Mpeg2 soubor DVD kompatibilní

V případě, že chceme z tohoto programu dostat již mpeg2 soubor DVD kompatibilní, tak musíme po sestříhání zvolit ikonu s kazetou (páté tlačítko z leva).


Po klepnutí na toto tlačítko nám vyskočí okno, ve které nastavíme příslušné parametry.

Na záložkce General nastavíme cestu výstupu.

Pro jistotu klepneme na tlačítko "ALL" (exportovat všechny části videa). Úplně dole je tlačítko, na které když klepneme, rozbalí se okno pro dávkovou konverzi.


Záložka Video


Záložka Audio


Záložka Monitor (Čas převedení 600 MB souboru - pomalé, ale kvalitní)


Tlačítkem Detail si zobrazíme informace o vstupním videu


Tlačítkem Template se dostaneme k nastavení parametrů výstupního videa. Použijeme-li později video pro DVD vybereme DVD PAL. Vzhledem k tomu, že se základní šablony nedají upravovat, klepneme na Nová šablona (list s křížkem) a dáme "OK". Ve vlastní šabloně nastavíme dle obrázku a klepneme na "OK".

Standard Bitrate pro video je 8000, můžeme nastavit až na 9000.

Standard Bitrate pro audio je 192, můžeme nastavit i 224 a vyšší, musíme si však uvědomit, že čím vyšší, tím větší velikost souboru a kvalita zvuku, pokud je z televize, lepší nebude.


Následně se zobrazí přednastavená cesta, zadáme název souboru a klepneme na "OK".


Možnost 3: Tvorba DVD

Pokud chceme v DVD kapitoly, vyhledáme příslušnou pozici a klepneme na tlačítko Maker.

Po nastavení kapitol klepneme na tlačítko DVDZobrazí se toto okno (i zde můžeme vytvořit kapitoly)


Klepneme na tlačítko "Encoder" a zde nastavíme jazyk na češtinu, ostatní necháme jak je přednastaveno.

Všimneme si, že pokud je barva modrá, dojde k vytvoření DVD bez rekomprese a tedy velice rychle.

Pokud změníme např. formát audia, už bude muset program audio překonvertovat do jiného formátu a tvorba DVD se takto značně prodlouží.


Po klepnutí na tlačítko "Export", již nastavíme pouze cestu a tvorba DVD začne.


Vytvořené DVD můžeme vypálit i v tomto programu, pro postup je třeba si přečíst nápovědu.


Pokud chceme dělat mastering DVD (tvorbu DVD) v jiném programu a ten potřebuje samostatné streamy pro video i zvuk, tak je rozdělíme nástrojem MPEG DeMultiplexer.


Ze sestříhaného MPG souboru lze velice jednoduše a velmi rychle vytvořit DVD v programu TMPGEnc Authoring Works.


Pokud chceme převést MPG do AVI, například pro to, aby byl soubor přehratelný v TV přes USB, použijeme k tomu Auto Gordian Knot.


ZPĚT

Poslední úprava: