SEZOB.CZ

Konfigurace Windows XP


Konfigurace systému po instalaci není nijak složitá, avšak výrazně zvyšuje výkon systému, zvláště u něco slabších počítačů.


 1. Po nainstalování systému se vám zobrazí "Prohlídka systému Windows". Klepněte na tuto nabídku, zobrazí se vám internetová stránka, na níž odklikejte postupně všechna tlačítka. Pokud to neuděláte, bude se tato nabídka zobrazovat při každém spuštění systému.

 2. Klepněte pravým tlačítkem kamkoliv do oblasti hlavního panelu (je to ta modrá lišta dole na obrazovce) a vyberte Vlastnosti. Na záložce Hlavní panel zatrhněte podle obrázku


  Pak klepněte na záložku Nabídka Start, vyberte Klasická nabídka Start a klepněte na tlačítko Vlastní. Zde zatrhněte pouze:
  Povolit přetahování myší
  Rozbalit Ovládací panely
  Rozbalit složku Síťová připojení
  Rozbalit složku Tiskárny
  Zobrazit příkaz Spustit

  Pro potvrzení změn a uzavření oken klepněte na tlačítko OK

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na ploše na ikonu Tento Počítač->Vlastnosti. Na záložce Upřesnit, pod položkou Výkon klepněte na tlačítko Nastavení a zobrazí se vám okno Možnosti výkonu. Na záložce Vizuální efekty nechte zatrženo pouze:
  Použít obrázek pozadí pro každý typ složky
  Použít stíny popisků ikon na ploše
  Použít vizuální styly na okna a tlačítka
  Zobrazit položky práce se složkou
  Zobrazit průsvitný obdélník výběru
  Zobrazovat obsah okna při tažení

 4. Virtuální paměť
  Pokud nestačí systému k činnosti fyzická paměť, tak za účelem jejího uvolnění začne systém část dat z ní přepisovat do tzv. swapovacího souboru, který pak používá jako "rozšíření" fyzické paměti. Pokud je tento soubor malý pak dostanete hlášení "Nedostatek virtuální paměti".

  Pro zvýšení a nebo nastavení vlastní virtuální paměti postupujeme takto:
  klepneme na Tento počítač pravým tlačítkem myši a zvolíme Vlastnosti na záložce Upřesnit pod položkou Výkon klepneme na tlačítko Nastavení dále pak na záložku Upřesnit a pak na tlačítko Změnit. Zde je doporučeno nastavit vlastní velikost. Nejlepšího výkonu dosáhnete nastavením počáteční velikosti stejné nebo větší, než je doporučeno. Doporučená velikost je rovna 1,5násobku paměti RAM v počítači (někdo doporučuje dvojnásobnou velikost). Obvykle byste měli zachovat doporučenou velikost stránkovacího souboru. Pokud ovšem často používáte programy požadující mnoho paměti, můžete jeho velikost zvětšit.
  Příklad: máte v PC RAM o velikosti 500 MB, pak zapište
  Počáteční velikost (MB) = 750 MB (500 MB x 1,5 = 750)
  Největší velikost (MB) = 1500 MB (750 x 2 = 1500)
  Po zapsání hodnot klepněte na tlačítko Nastavit 5. Na záložce Automatické aktualizace vyberte:
  "Stahovat aktualizace automaticky, ale čas instalace zvolím ručně"
  uvědomte si však, že pokud se instalace stahují, dojte k výraznému snížení výkonu PC, na slabších PC (pod 1000Mhz), může dojít ke krátkému zatuhávání systému.

  Na záložce Vzdálený přístup zrušte zatržení:
  "Povolit zasílání požadavků na vzdálenou pomoc z tohoto počítače"

  Pro potvrzení změn a uzavření okna klepněte na tlačítko OK

 6. Klepněte na tlačítko Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Zvuky...
  Na záložce Zvuky vyberte Bez zvuku, původní schéma můžete či nemusíte uložit

 7. Poklepejte na ploše na Tento počítač, z nabídky vyberte Nástroje -> Možnosti složky a na záložce Zobrazení zatrhněte podle obrázku


 8. Klepněte na plochu obrazovky pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti. Klepněte na záložku Plocha a pak na tlačítko Vlastní nastavení plochy. Zde, na záložce Obecné, zrušte zatržení u Internet Explorer a Spouštět Průvodce vyčištěním plochy každých 60 dnů a potvrďte OK.

  Na záložce Spořič obrazovky klepněte na tlačítko Napájení. Zde můžete nastavit různé parametry, které se odvíjí od druhu činnosti na PC. Pokud například PC zapnete, pak na něm děláte a pak je zase vypnete, nepotřebujete mít zapnutý spořič obrazovky, Úsporný režim, či Režim spánku. Na některých strojích zlobí Režim spánku, počítač usne tak dokonale, že už ho neprobudíte a musíte počítač vypnout na "tvrdo".
  Mě se osvědčilo toto nastavení:
  Spořič obrazovky: Žádný
  Vypnout monitor: Po 30 minutách
  Vypnout pevné disky: Po 1 hodině
  Úsporný režim: Nikdy
  Režim spánku: Nikdy


 9. Některé z těchto voleb jsou dostupné až po aktivaci (zatržení) Zapnout podporu režimu spánku na záložce Režim spánku.

  Pokud máte plochý monitor (LCD), tak na záložce Vzhled klepněte na tlačítko Efekty, zatrhněte Používat metodu vyhlazování hran rastrových písem a vyberte ClearType.

  Na záložce Nastavení klepněte na tlačítko Upřesnit a pak na záložku Monitor. Zde nastavte Obnovovací frekvenci monitoru na nejvyšší možnou hodnotu jaká je dostupná.
  POZOR!!! Musí být aktivní a zatržena volba Skrýt režimy, které nemůže monitor zobrazit. Pokud není volba Skrýt režimy, které nemůže monitor zobrazit dostupná (políčko je šedivé), systém nerozpoznal typ monitoru. V tomto případě je třeba nainstalovat ovladače k monitoru a nebo získat informace z dokumentace k monitoru. Většina novějších monitorů podporují Obnovovací frekvenci 75 Hz, při rozlišení 1024x768 pixelů.


 1. Nastavení: Zobrazení
  tlačítko Start -> Nastavení -> Ovládací panely -> Zobrazení
  záložka Plocha -> Vlastní nastavení plochy


Optimalizace bootování

Windows XP standardně obsahují službu tzv. optimalizaci spuštění (bootování). V zásadě jde o to, že systém neustále sleduje, které soubory a moduly pro jejich spuštění, jsou používány a ty posléze umisťuje do části pevného disku, kam k nim má co nejrychlejší přístup (nejen proto XP startují o mnoho rychleji než jiné systémy). Normálně tato funkce funguje bezchybně, avšak i tak ji můžete mírně vyladit. Tato optimalizace je také onou službou, která probíhá v okamžicích, kdy je PC zdánlivě v klidu a jen tak poblikává kontrolka pevného disku.

Informace o těchto spouštěných souborech a modulech jsou ukládány do složky C:\Windows\Prefetch. V této složce naleznete soubory s příponou pf a jeden soubor pojmenovaný jako layout.ini. Soubory *.pf představují spouštěné soubory zaváděné při startu a layout.ini je výsledek jejich analýzy. Problémem je skutečnost, že v této složce mnohdy naleznete i dávno nepoužívané programy. Další problém vyvstává při změně používání těch stávajících. V těchto případech doporučuji celý obsah složky Prefetch smazat a restartovat počítač, následně si systém vytvoří nový seznam spouštěných souborů (teď již těch opravdu využívaných). Tímto postupem můžete získat několik (v některých případech i desítek) drahocenných sekund při startu systému.Operační pamět'


Windows XP sice vyžadují poměrne dosť paměti, Microsoft doporučuje minimálne 128 MB (Ha,Ha,Ha), ale když mají Xpéčka této „šťávy“ dost, dají se s pamětí dělat zajímavé věci. Následující úkony budou vyžadovat zásah do registrů, proto  je doporučuji zkušeným. Jako základ si vezmeme cestu do registrů:


HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management


LargeSystemCache

Tato hodnota je defaultně nastavená na [0], a když ji změníme na [1] v podstatě tím povíme operačnímu systému, aby uvolnil 4 MB systémové paměti, která je jinak vyhrazena pro „disk caching“, pro file system caching. Tímto způsobem vlastně operační systém cachuje kernel OS do paměti, takže aplikace se stávají rychlejšími a dostupnějšími. Podle Microsoftu je hodnota [0] doporučená pro serverové aplikace, které vyžadují svoje vlastní cachování, jde např. o SQL Server, příp. IIS. Tato hodnota je např. defaultně zapnutá u Windows 2000 Server. Jak změníte hodnotu na 1, váš systém bude spotřebovávat víc paměti, což může na druhé straně zpomalit jiné procesy--např. SQL či IIS. Pro uživatele, který nevyužívá serverové aplikace může tato změna znamenat výrazné zvýšení rychlosti aplikací.


DisablePagingExecutive

Změna hodnoty z nuly na 1 se projeví jen na systémech, které mají víc jak 128 MB RAM, protože toto nastavení používá významnou část systémových zdrojů počítače. Když nastavíte hodnotu na číslo [1], systém zabrání stránkování „executive“ souborů, což zrychlí OS a chod většiny programů.


ClearPageFileAtShutdown

Nastavením hodnoty na [1] se při každém vypnutí počítače vymažou data z paměti, tento úkon, ale výrazně zpomalí vypínání počítače. Jestli patříte k těm víc paranoidním uživatelům, tato „utilitka“ vás ještě víc uklidní.


IoPageLockLimit

Tato hodnota limituje maximální množství kilobajtů, které mohou být „uzamknuty“ pro Input/Output operace--transfer jednotlivých souborů. Pro Windows XP je většinou nastavená hodnota 0, někde se může objevit i 512 KB či 0,5. Optimální hodnota čísla se vypočítá podle vzorce X*1048576, což je 1024*1024 bajtů. X se udává v megabajtech. Tato změna se ale hodí spíš pro počítače, které sdílejí data v síti příp. se používají na různé serverové účely.


Na závěr ještě jeden trik. Windows Explorer cachuje DLL soubory (Dynamic Link Libraries) do paměti po dobu, dokud tyto aplikace používající DLLka nejsou zavřené. To zbytečně zatěžuje paměť. Proto půdeme do HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer. Vytvoříme nový DWORD s názvem „AlwaysUnloadDLL“ a nastavíme defaultní hodnotu na 1. Tak už Windows nebude cachovat DLL soubory do paměti.


Neinstalujte aktualizaci pro ověřování pravosti systému KB905474


Instalace Windows XP

Konfigurace Internet Exploreru

ZPĚT

Poslední úprava: