SEZOB.CZ

Odkazy a stahování

pro odkazy platí to, že by měly někam směřovat. Pokud tomu tak není, cíl je zřejmě nedostupný

některé odkazy, ať se jedná o odkaz na jinou stránku a nebo odkaz ke stažení programu, nemusí být funkční. Pokud na takový odkaz narazíte, můžete mi zaslat oznámení a já ho opravím. Tento web obsahuje několik tisíc odkazů a pokud bych denně prověřoval jejich funkčnost, musel bych být na hlavu padlej

proto bych doporučovat stahovat rychle, dnes to tu je, zítra být nemusí

stažení některých programů vyžaduje určité znalosti, někdy i důvtip a totéž platí i při jejich rozbalení po stažení. Pro příklad uvedu tento odkaz ox-dfx01.zip.htm na který když klepnete, zobrazí se místo stahování souboru HTML stránka, na které jsou nesmyslné znaky. Na takový odkaz musíte klepnout ne levým, ale pravým tlačítkem a vybrat "Uložit cíl jako..." Po stažení tohoto souboru budete mít na disku soubor s příponou HTML, kterou když odstraníte, (včetně tečky) získáte právoplatný ZIP archív.


Jak stahovat

po klepnutí na odkaz následuje Stažení souboru a zobrazí se vám následující dialogové okno s dotazem, co chcete se souborem provést.

Zatrhněte Uložit program na disk a klepněte na OK.


Po klepnutí na OK se Vám zobrazí další okno ve kterém zvolíte složku do které chcete stahovaný soubor uložit. Doporučoval bych ukládat stahované soubory do stejné složky na počítači, třeba s názvem Download.

Pokud se chcete ve stažených souborech vyznat, vytvořte si pro každý program ještě samostatnou složku s příslušným názvem. Novou složku vytvoříte pomocí tlačítka (viz obrázek) a hned si ji pojmenujte.


Po vytvoření složky na ni poklepejte a nakonec klepněte na tlačítko Uložit a začne stahování a ukládání programu na disk.

Tento způsob stahování je však velmi nespolehlivý, neboť kdykoliv během stahování může dojít k přerušení spojení a soubor se vám nestáhne. Pokud si však nainstalujete některý z download manažérů, tak většina spolehlivě pokračuje tam, kde došlo k přerušení stahování. Máte tak již určité procento ze stahovaného souboru uloženo na disku a při příštím připojení stáhnete zbytek.


Dekomprimace neboli rozbalení staženého souboru

po stažení bývá soubor většinou "zabalen" - komprimován. Takový soubor může mít příponu  ZIP, RAR, CAB aj. Zip soubor můžete rozbalit velmi jednoduše v Total Commanderu, k ostatním musíte mít příslušný program WinRAR, WinZIP nebo například  PowerArchiver. Někdy po rozbalení zip archívu je instalační soubor ještě jednou komprimován a to do samorozbalovacího souboru s příponou EXE.

Pokud se jedná o samorozbalovací soubor, není třeba k jeho dekomprimaci mít na počítači dekomprimační program. Stačí na tento soubor poklepat, zadat cestu kam ho chcete rozbalit a klepnout na UNZIP. Obrázek ukazuje, jak vypadá rozbalení souboru pokud se provádí unzipem.


WinZip Self-Extractor


Instalace programu z pevného disku

Instalujete-li program z disku poklepejte na soubor Setup.exe nebo Instal.exe. Jmenuje-li se instalační program jinak, mohou nastat dvě situace při poklepání na soubor:

a) setup se spustí automaticky

b) nejdříve se zobrazí dialogové okno WinZip Self-Extractor kde je přednastavena cesta, kam se má soubor instalovat, kopírovat nebo rozbalit. Pokud se jedná o instalaci programu, bývá zde většinou uveden adresář C:\Windows\Temp. Znamená to, že se soubor rozbalí do odkládacího adresáře, program se nainstaluje a po instalaci se soubory smažou. Tlačítkem Browse můžete cestu změnit. Zatržené políčko Overwrite... znamená, že dojde k přepisu souborů pokud by se nacházely na uvedeném místě stejné. Pro potvrzení klepněte na tlačítko Unzip nebo (někdy  Setup). Akci zrušíte tlačítkem Close.


Instalace češtiny

1. Pokud má soubor příponu .exe je to převážně samorozbalovací soubor, který se rozbalí do adresáře programu, přepíše původní verzi a dále se již nemusíme o nic starat.

2. V jiném případě může jít o soubor s různou příponou, např. .Ing, nebo .ini. V tomto případě musíte postupovat dle nápovědy, která většinou bývá přiložena. Tento soubor musíte nakopírovat do složky programu, většinou do adresáře lang nebo language a přepsat původní soubor. Po instalaci češtiny spusťte program, v  menu nalezte položku Language a vyberte Český a nebo Czech.

V obou případech doporučuji zazálohovat si původní soubor.


Instalace PATCHE/CRACKU

1. Dekomprimace

v případě aplikace cracku, bývá situace poněkud složitější. Ve většině případů však bývá postup stejný. Většinou bývá crack zabalen (zip, rar) a musíte ho rozbalit. Před rozbalení doporučuji otestovat antivirovým programem. Po rozbalení se nám ukáží soubory. Bývá to většinou soubor File_id.diz nebo Readme, jeden soubor s příponou .nfo a jeden soubor s příponou .EXE. Další soubor který může být v archívu mívá přípony .key nebo .reg

2. Aplikace CRACKU

Informace jak aplikovat CRACK bývají uloženy v souboru .nfo, který si nejprve podrobně přečteme, bývá tam též instalační číslo. Soubor zobrazíte v Total Commanderu tak, že na soubor klepnete a zmáčkneme klávesu F3, či F4.


Zde je vysvětlení, jak s kterým souborem nakládat:

*.key - stačí nakopírovat do adresáře programu

*.reg - nakopírujeme do adresáře programu, na soubor poklepeme a potvrdíme ANO

*.EXE - pokud má soubor s touto příponou shodný název jako je spouštěcí soubor programu, nakopírujeme do adresáře programu a přepíšeme stávající. Pokud ne, nakopírujeme do adresáře programu a na soubor poklepeme, po spuštění klepneme na tlačítko Patch (aply a nebo něco podobného).

Pokud jsou po rozbalení i jiné soubory, například s příponou .dat, nakopírujeme je též do adresáře programu.

ZPĚT

Poslední úprava: