SEZOB.CZ

Po spuštění programu klepneme na tlačítko Open Disc (Otevřít disk) nebo Open Files (Otevřít soubory - pokud máme již DVD uložené na disku - Nějaká složka/VIDEO_TS) a klepneme na OK. Načtení filmu trvá asi 1-2 minuty.Program DVD Shrink je rozdělen na dvě části, které budu v dalším popisu nazývat Levou a Pravou.

Postup:

Pokud se celý film vejde na 1 DVD (nemusí se komprimovat - 100%), klepneme na Backup! (Zálohovat DVD).

Celé DVD zálohujeme pouze ve výjimečných případech, například u některých hudebních titulů, kde jsou v bonusech ještě nějaké písničky a nebo u některých pohádek, kde na jednom DVD je pohádek několik, děti pak mají možnost si pohádku z nabídky vybrat. U DVD, kde je pouze film je zcela zbytečné ponechávat menu, navíc, může být DVD chráněno a ponecháme-li na DVD menu, může obsahovat spoustu chyb, které pak stolní DVD nepřečte.

Musíme-li komprimovat, doporučuji nastavit:

a) Klepneme na složku Menus a nastavíme z rozbalovací nabídky v pravém okně No Compression (Žádná komprese)

b) Složka Extras - nechceme-li bonusy pak vybereme Still Image (Obrázek - video nepůjde přehrát) nebo Still Pictures (Stojící obrázky - Nahradí vybrané video obrázky s 0.5 vteřinovými intervaly, což znamená, že video může být přehratelné, avšak bude trhané)

Ve složce Extras však někdy bývá též nějaká nabídka nebo úvodní video a na to si musíme dávat pozor. U tohoto videa nastavíme též No Compression (Žádná komprese).

V případě, že chceme vypálit celý obsah DVD (musíme-li komprimovat). Obrázky ukazují možné nastavení.

Tento postup doporučuji například u hudebních DVD, kde jsou v bonusech uloženy též nějaké písničky.

No a už jsme se dostali na přijatelnou kvalitu DVD.


Zvukových stop tam můžeme ponechat více (pokud se tam vejdou), titulky doporučuji ponechat VŠECHNY!!!, jednak skoro nic nezabírají a potom, jsou-li zde uvedeny dvakrát, většinou platí, že druhé (někdy i třetí) v pořadí jsou podtitulky, které se ve filmu zobrazují jen občas, například jako vysvětlivky k různým nápisům, mluví-li se ve filmu několika jazyky ap., nejsme-li si zcela jisti, přehrajeme si DVD např. v Power DVD a postupně titulky vybíráme až zjistíme, které jsou ty správné.

Je-li titulků příliš mnoho, můžeme některé odstranit (komentáře - Directors Comment), ponecháme jich tam vždy minimálně 5 !!!. Kdybychom tam ponechali jen titulky jedny, nemusí se na některých DVD přehrávačích zobrazit.


Někdy mohou Audio stopy vypadat též takto


Na obrázku jsou vidět dvě audio stopy, jedna je stereo (2-ch) a druhá 5+1 (5.1). Ukázka je z hudebního DVD a zde pozor! v této stopě může být část video klipů nahrána ve zvuku AC3 2 a část v AC3 5.1. Vybereme-li tedy pouze AC3 5.1 může být několik video klipů beze zvuku. V takovém případě můžeme:

a) přehrát si film v Power DVD se zapnutým "Zobrazit informace" a prohlédnou všechny kapitoly

b) zkusit vybrat AC3 5.1 a po uložení si budoucí DVD přehrát, stačí skočit vždy na začátek jednotlivé kapitoly a poslechnout si, zda je ozvučena

b) ponechat obě Audio stopy, pokud se na budoucí DVD vejdou (nemusí se komprimovat, nebo při minimální komprimaci).


U filmu je to jednoduché protože tam v jedné stopě, i když je rozdělena na několik kapitol, různý zvuk nebude. U filmu tedy postupně rušíme zatržení zvuku který si nepřejeme na DVD ponechat až se dostaneme na přijatelnou hodnotu. Někdy se na DVD film vejde i pokud je uvedeno 99% !

Stejně budeme postupovat i u ostatních Title ve složce Extras, která obsahuje bonusy a další plevel, který tam tvůrci nacpou v zájmu uživatelů a svých zisků.

Zpravidla vybereme AC3 5.1-ch Czech je-li film v češtině, jinak AC3 5.1-ch English, DTS nemusí umět některé stolní DVD přehrávače přehrát.

Formáty zvuku: AC3 2-ch, AC3 5.1-ch, DTS 5.1, 6.1, PCM (počítač).


Pokud se celé DVD nevejde na jedno DVD (musí se komprimovat), doporučuji uložit pouze Hlavní film.

V tomto případě klepneme na tlačítko Re-author (Vytvořit nové DVD).


V pravé část vybereme Hlavní film a přetáhneme ho do části levé. Jak je vidět na horním obrázku, film je tam uveden 2x (pohledy dvou kamer) a proto musíme vybrat tu správnou stopu (většinou je to ta první). Nejsme-li si zcela jisti, přehrajeme si DVD v Power DVD, ten vybere vždy výchozí stopu. Někdy tam též mohou být dvě stopy protože jsou na DVD dvě verze, jedna z nich je verze, která byla uváděna v kinech a druhá verze je rozšířená a ta je dávána již jen na DVD. V tomto případě se musíme rozhodnou sami, kterou z verzí si vybereme.


Po přetažení filmu klepneme na záložku Compression Setting (Nastavení komprese)


V případě, že provádíme Re-author (Vytvořit nové DVD) a ponecháváme tam více audio stop, musíme vybrat, který zvuk (případně titulky) bude přehrán jako výchozí. Některé přehrávače totiž nemají funkci pro automatický výběr jazyka a pak by se film spustil v jazyce, který je uveden jako první v našem případě anglicky a na češtinu by se nemusel přepnout.


Zvukovou stopu a titulky nastavíme takto:

klepneme v levé části na Title (Titul) pravým tlačítkem a vybereme Set default Streams (Nastavit defaultní streamy) a vybereme češtinu, nejsou-li tam podtitulky (viz výše) zadáme Hide subpicture (Skrýt titulky). V tomto případě se po vypálení a vložení DVD do stolního DVD přehrávače film spustí v češtině a titulky se nebudou zobrazovat.


Je-li na DVD ještě dostatek místa, klepneme na záložku DVD Browser (Procházení DVD) a můžeme z Pravé části pod položkou Extras přetáhnout Nalevo do složky DVD ještě nějaký bonus. To použijeme převážně u hudebních DVD, kdy bývá v bonusech někdy ještě zajímavý videoklip. Nejprve si však bonus přehrajeme a to tak, že v Pravém okně na něj klepneme a v Levém okně klepneme na tlačítko pro přehrávání. Poklepeme-li na editační okno zobrazí se nám přehrávání na celou obrazovku, poklepáním se opět vrátíme zpět. Bonus v Levém okně odstraníme klávesou Delete.

Dáme si pozor, abychom měli Title (Tituly) seřazené ve správném pořadí, aby nám například po spuštění DVD nezačal hrát nejprve bonus a pak teprve hlavní film.

K posouvání nahoru nebo dolů slouží šipečky na panelu, nebo použijeme pravé tlačítko, kde Move Up (Posuout nahoru) Title (Titul) posune nahoru a Move Down (Posunout dolů) posune Titul zase dolů.


Rozdělení filmu na 2 DVD

je-li film moc velký a na jedno DVD by se musel komprimovat na nepřijatelnou míru a nebo chceme-li zachovat jeho plnou kvalitu, můžeme ho rozdělit na 2 DVD. To provedeme tak, že klepneme na Titul pravým tlačítkem myši a vybereme Nastavit začátečný a konečný snímek... a rozdělíme film s ohledem na scénu, abychom nevybrali konec uprostřed zajímavého děje.

Nastavíme první DVD a uložíme na disk


Nastavíme druhé DVD a uložíme na disk


Když už máme vše nastaveno, tlačítkem Zálohovat DVD (Backup!) film uložíme na disk.


Vypálení

Uložené soubory vypalujte v Neru. Nepoužívejte však Nero nižší verze jak 6.2.0.0, protože v něm byly nějaké chyby.


 1. Nejprve vložíme do mechaniky prázdný disk DVD a chvíli vyčkáme, než se disk načte

 2. Pak spustíme Nero

 3. Po spuštění Nera vybereme DVD-Video a klepneme na tlačítko Nová.

 4. V první okně zleva klepneme na složku VIDEO_TS

 5. V pravé části vyhledáme soubory na disku, které jsou též ve složce Video_ts (pokud máme nastaveno, aby Shrink vytvářel tuto složku) a vybereme všechny soubory. Soubory můžeme vybrat například takto: klepneme na některý ze souborů a zmáčkneme nejprve klávesu CTRL kterou držíme zmáčknutou a pak klávesu A, čímž označíme všechny soubory. Potom klepneme levým tlačítkem myši na označené soubory a za stálého držení zmáčknutého tlačítka přetáhneme soubory do druhého okna zleva.

 6. Pokud používáte Nero StartSmart, po spuštění vyberte Kopírování a zálohování a pak vyberte Vypálit obraz na disk. Otevře se vám okno pro výběr souborů, které zavřete. Pak klepněte na Soubory DVD-Video. V zobrazeném okně zkontrolujte, zda je vybráno DVD5 a pak klepněte na tlačítko Přidat. Označte všechny soubory a klepněte nejprve na tlačítko Přidat a pak na tlačítko Hotovo. Pak klepněte na tlačítko Další. Pojmenujte disk (maximálně 15 znaků vč.mezer), nastavte rychlost zápisu, zde doporučuji: pálit na poloviční rychlost vypalovačky a poloviční rychlost média. Pokud budete pálit na maximum ať média či vypalovačky, vypálené DVD se v lepším případě může trhat.
  Po nastavení klepněte na tlačítko Vypálit.


Vzhledem k tomu, že nepoužívám Nero StartSmart, doufám, že jsem výše uvedený návod napsal správně.


Poznámky a doporučení na konec

 • Nedoporučuji komprimovat hlavní filmu pod 65%, protože pak je kvalita nižší. Chceme-li mít film v pěkné kvalitě, máme-li například velkou televizi (80), nekomprimovat pod 75%.

 • Klesne-li komprimace pod 65%, je vhodnější rozdělit film na 2 DVD

 • Nedoporučuji pálit přímo z DVD Shrinku (zkazil jsem takto několik DVD, bylo to však ve starší verzi než je 3.2 a možná že to byla též náhoda)

 • Pálit poloviční rychlostí DVD a poloviční rychlostí vypalovačky

Příklad - Rychlost vypalování:

16x vypalovačka a 8x DVD médium = 4x

16x vypalovačka a 16x DVD médium = 8x

8x vypalovačka a 8x DVD médium = 4x

8x vypalovačka a 16x DVD médium = 4x

Některé 16x vypalovačky při 16x médium nabídnou minimální rychlost jen 6x, pak se nedá nic dělat a je třeba vypalovat 6x.

Mám vyzkoušeno, že při zápisu vyšší rychlostí dochází k znehodnocení média, nebo, v lepším případě k nehratelnosti na stolním DVD.

Vypalování 4x trvá asi 12 min. 8x 8 min, což není až zas tak velký rozdíl.

 • Doporučuji pálit pouze hlavní film i v případech, kdy se nemusí film komprimovat (vejde-li se celý obsah DVD na DVD). Jsou ovšem vynímečné případy, například, kdy DVD obsahuje dva filmy (např. 4 z tanku a pes), menu zachovat.

 • Doporučuji DVD Verbatim, případně TDK.
  Na červených Emgeton časem zmizla data, taktéž na Multidisc.


Pro zjištění kvality DVD můžete použít nástroj Nero CD-DVD Speed


Obsahuje-li DVD ochranu (nejde otevřít ve Shrinku), nainstalujeme a spustíme AnyDVD, nebo můžeme zkusit jiný program DVDFab, RipIt4Me. Použijeme-li však k stažení na disk program jiný, který ochranu odstraní, přesto doporučuji ještě protáhnou DVD ve Shrinku.
  Jak jednoduše obejít hlášku: Chybná struktura navigace DVD


Někdy se stane, že při načítání DVD vyskočí hláška "Chybná struktura navigace DVD". V tomto případě nebudeme postupovat klasickým způsobem načítání DVD "Otevřít disk" či "Otevřít soubory", nýbrž klepneme nejprve na tlačítko "Vytvořit nové DVD". Vzápětí se v pravém okně zobrazí seznam disků. Poklepeme na jednotku CD-ROM, máme-li DVD uložené na disku, pak na příslušný disk a vyhledáme složku s filmem. Po zobrazení obsahu přetáhneme tituly do levého okna a pak klepneme na záložku "Nastavení komprese". Dále postupujeme již klasickým způsobem.

Poznámka: někdy též pomůže, máme-li nainstalován a spuštěn program AnyDVD, bez tohoto programu někdy, pokud je DVD chráněno, tak je ani DVD Shrink nenačte.

 1. DVD Shrink - rozdělení filmu

 2. DVD Shrink - nastavení

 3. DVD Shrink - jak zkopírovat DVD

 4. DVD Shrink - jak na DVD

 5. DVD Shrink - jak jednoduše obejít hlášku: "Chybná struktura navigace DVD"

 6. DVD Shrink - spojení DVD

 7. DVD Shrink - tipy

ZPĚT

Poslední úprava: