Odstranění poruch, praskotu a hluku z WAV

Tento návod je zaměřen na převod hudby z LP desek, můžete ho však využít při odstranění hluku a praskotu z jakéhokoliv WAV souboru.

Co budeme k této činnosti potřebovat:

 1. Gramafon, který propojíme se zvukovou kartou a to na konektor Line-In
 2. Program EAC
 3. Program Adobe Audition (Cool Edit), WaveLab aj.

Procedůra sestává z níže popsaných kroků, které nebudu moc komentovat, protože jsou jednoduché a zvládne je i člověk neslyšící. To není vtip, na toto téma jsem byl dotázán od jednoho příznivce a proto i on může nyní využít tento návod.

Krok 1 - Úpravy v CoolEdit

 • Načteme wav soubor do Adobe Audition povelem File/Open
 • Z nabídky zadáme Effects/Noise Reduction/Click-Pop Eliminator
 • Klepneme na tlačítko Auto Find All Levels a pak na OK
  Zde se nelekněte, zobrazeného času zpracování. Ze začátku může ukazovat 1 hodinu a více, avšak tento proces netrvá déle jak 2 minuty (na Athlonu 1100 Mhz)
 • Po zpracování soubor uložíme a zavřeme povelem File/Close

Krok 2 - Úpravy v EAC

 • V hlavním okně EAC vybereme z nabídky Nástroje/Zpracovat Wav
 • Po načtení souboru zadáme Úpravy/Vybrat vše a pak Zpracování výběru/Odstranit poruchy

 • Po zpracování vybereme (označíme) začátek stopy a klepneme na tlačítko Zvětšit výběr. Podle grafického znázornění krásně poznáme, kde ve stopě začíná skladba. Pokud se v této oblasti nachází praskot (poznáme ho podle svislých čar - viz.obrázek), tak tento praskot označíme a odtraníme Úpravy/Vymazat výběr. Tuto funkci však provádějte pouze vyjímečně, když praskotu není moc a je dost slyšet. 

 •  Označíme hluk na začátku stopy, vybereme krátkou část začátku skladby, kde je pouze hluk - stejnoměrná silnější "hrbolatá" čára.

 • Nyní máme tedy označen hluk a z nabídky zadáme Zpracování výběru/Hlukový profil/Získat z výběru
  POZNÁMKA:
  někdy nemusí být dostupná položka Získat z výběru. V tomto případě můžeme zkusit získat hluk z konce stopy. Též je možné nahrát si mezeru mezi skladbami z LP a získat hluk z tohoto souboru, který pak uložíme do souboru a použijeme na všechny skladby z LP. Doporučuji však používat hluk ze stejného LP na hudbu z tohoto LP staženou. Různé LP má i odlišný hluk a šum.
 • Zadáme Úpravy/Vybrat vše
 • Zadáme Zpracování výběru/Snížení hluku a klepneme na OK

 • Po proběhnutí procesu zadáme Zpracování výběru/Odstranit poruchy
 • Soubor uložíme povelem Soubor/Uložit a zavřeme

Krok 3 - Úpravy v CoolEdit

 • Načteme wav soubor do CoolEdit povelem File/Open
 • Z menu zadáme Effects/Noise Reduction/Click-Pop Eliminator
 • Klepneme na tlačítko Auto Find All Levels a pak na OK
  Zde se nelekněte, zobrazeného času zpracování. Ze začátku může ukazovat 1 hodinu a více, avšak tento proces netrvá déle jak 2 minuty (na Athlonu 1100 Mhz)
 • Po odstranění praskotu vybereme Effects/Noise Reduction/Hiss Reduction, klepneme na přednastavenou volbu High Hiss Reduction a pak na tlačítko OK
 • Po zpracování soubor uložíme a zavřeme povelem File/Close

Krok 4 - Úpravy v EAC

 •  V EAC z menu zadáme Zpracovat Wav
 • Po načtení souboru zadáme Úpravy/Vybrat vše a pak Zpracování výběru/Odstranit poruchy
 • Po zpracování zadáme Soubor/Uložit a to je vše

Ukázka nevyčištěného souboru Heger_1.mp3  147 kB
Ukázka vyčištěného wav souboru Heger_2.mp3  120 kB

copyright Sezob
žádná práva nevyhrazena

 

Stránka vznikla 18.11.2002 Stránka byla upravena 11.07.2009