Zápis CD ze souborů WAV

Postupujeme obdobně, jako při vypalování MP3.

Poznámka: 
v nastavení programu doporučuji zatrhnout "Zatržení této volby zakáže ochranu proti kopírování (doporučeno)"