Zápis CD z Image souboru

V hlavním okně programu vybereme příkaz Zapsat CD-R...

Zobrazí se nám Editor projektu ve kterém vybereme příkaz Soubor/Načíst CUE Sheet

Vyhledání a načtení Image souboru z pevného disku do okna projektu

Upravení indexů a stop.
Téměř všechny originální CD (ale i kopie), jsou chráněny proti kopírování méně či více. Zde máme možnost tuto ochranu odstranit.
Označíme všechny stopy a indexy a vybereme příkaz z nabídky tak, jak je znázorněno na obrázku.

Pro odstranění ochrany proti kopírování zrušte zatržení.

Zápis CD spustíme příkazem Zapsat CD-R...

V dalším okně které se nám zobrazí, máme možnost nastavit volby zápisu. Rychlost zápisu doporučuji vyzkoušet. Některé CD přehrávače (i nové) si neumí poradit z CD, pokuď je vypáleno rychlostí vyšší jak 4x.

Průběh zápisu CD

Zpráva o dokončení zápisu