Zápis CD ze souborů MP3

Vyhledání a načtení MP3 souborů z pevného disku do okna projektu.
V tomto kroku můžeme načíst buď všechny soubory naráz příkazem Připojit soubory jako novou stopu (Index1)..., nechceme-li příliš dlouhé ticho mezi stopami, nebo jedná-li se o koncert. Když však máme všechny MP3 ořezány a ticho na začátku a konci je minimální, postupujeme takto:

1. Vybereme příkaz Projekt/Připojit soubory jako novou stopu

2. Vybereme první MP3 soubor - 01 - Dancing Queen.mp3 a klepneme na tlačítko Otevřít

3. Zatrhneme Přidat 2 sekundovou pouzu k přidávaným

4. Načteme zbytek souborů

Vybereme všechny soubory, kromě prvního, který máme již v projektu načten
Upozornění: při vybírání souborů dochází k nesprávnému pořadí při načtení souborů a proto při jejich výběru postupujte takto:
 klepněte nejprve na poslední soubor, pak zmáčkněte klávesu SHIFT, držte jí a pak klepněte na druhý soubor, čímž se stopy označí.

Pokud vybíráte všechny stopy, je třeba je vybírat metodou:
klepnout na libovolnou stopu a zmáčknout CTRL+A (vybrat vše). Pokud by jste klepli na první stopu levým tlačítkem, pak zmáčkli SHIFT a kursorovou klávesou označili zbytek stop, došlo by k nesprávnému seřazení po načtení - stopa 19 na prvním místě.

Dále postupujeme jako při vypalování IMAGE souboru