Nástroje

Zapsat CD-R...

Tento příkaz slouží k zápisu (vypálení) CD a to buď z Image souboru a nebo WAV souborů. 

Je spousta vypalovacích programů, mohu však tvrdit, že EAC je mezi nimi jednička. Jak je vidět na obrázcích níže, okno projektu je velice přehledné, stopy jsou znázorněny graficky a též je vidět oddělení mezi stopami, které si můžeme přehrát a tak zjistit, zda mezera mezi stopami není příliš velká. 
Podle tloušťky oddělovací čáry poznáme, jak dlouhé toto ticho je. Pokud je čára tlustčí, signalizuje to, že je ticho příliš dlouhé. U většiny CD bývá ticho mezi stopami příliš velké, což je způsobeno především tím, že je nechávané příliš velké ticho na konci stop (někdy i na začátku) a když sečteme ticho na konci+pomlku mezi stopami+ticho na začátku stopy, může být potom jednotlivá odmlka mezi stopami až 15 sekund! Extrémně dlouhé odmlky jsem našel například na skoro všech CD The Sisters of Mercy, kde byla jedna pouza mezi stopamy 20 sekund! Pokud se nám toto nelíbí, nezbývá nic jiného, než stopy uložit do WAV souborů a ticho ze stop vyřezat.
Odstranit ticho můžme přímo v EAC a to tak, že zadáme Nástroje/Zpracovat WAV. Po načtení souboru zadáme Zpracování souboru/Odstranit/Začátek & Konec. V programu lze nastavit, aby se při extraxci ticho odstraňovalo, avšak to bych nedoporučovat zatrhávat, vždy je lepší vyřezat ticho manuálně.

Kopírovat CD...

CD můžeme též zkopírovat metodou CD na CD, avšak k tomu potřebujeme dvě mechaniky, kdy do jedné dáme zdrojové CD a do druhé CD na které budeme zapisovat. Tento způsob bych ale nedoporučoval, proto ho zde nebudu ani popisovat.

Zpracovat WAV...

tato funkce slouží k úpravám WAV souborů

Porovnat WAV soubory...

slouží k porovnání dvou wav souborů. Hodí se například na nastavení Offsetu v programu EAC

Aby bylo možné určit offset, potřebujete zapisovat na CD-R/CD-RW. Nejdříve si připravte WAV soubory které chcete zapsat na CD. Potom je vypalte na CD (jakýmkoliv vypalovacím programem, nebo EAC s write offset 0). Nemažte originální WAV soubory. Pak musíte nagrabovat - mechanikou pro kterou chcete zjistit kombinovaný offset) jeden nebo více tracků z právě vypáleného CD s nastavením read offset 0. Samozřejmě nesmíte přepsat původní WAV soubory. Nyní použijte volbu Porovnat wav v EAC (jako první WAV zadejte originální, jako druhý ten nově nagrabovaný). Obvykle EAC oznámí buď chybějící (missing) nebo přebývající (repeated, exteneous, rereading) samply. Počet těchto vzorků je váš kombinovaný offset, zbývá jen definovat zda je kladný nebo záporný. Jestli má původní soubor přebývající (opakované) samply nebo kopírovaný soubor má chybějící samply, offset by měl být kladný, jinak by měl být záporný (teď doufám , že je to je správně :o). Pro kontrolu zjištěného offsetu nagrabujte znovu některý track, tentokrát však nastavte zjištěný offset jako čtecí v předvolbách pro mechaniku. Porovnejte a nově nagrabovaný wav by měl být bez chybějících nebo přebývajících samplů.

Oddělit WAV od CUE Sheet

tato funkce slouží k oddělení wavů od CUE Sheet. Původní CUE Sheet bude zachován. EAC oddělí wavy od tohoto CUE Sheet a uloží je jako normální WAV soubory.

Nahrát WAV...

zde si můžeme vytvořit své vlastní WAVY

Nahrát WAV smyčku...

Zkomprimovat WAV soubory...

převede soubory wav uložené na pevném disku na soubory MP3

Dekomprimovat...

převede soubory MP3 uložené na pevném disku na soubory WAV

Upravit ID3 Tag...

umožní vytvořit a nebo upravit ID3 Tag u souborů MP3, WAV, AAC a VGF uložené na pevném disku

Přejmenovat z ID3 Tags...