Volby mechaniky

Orientační nastavení EAC

Metoda extrakce
pokud budete mít problémy, nastavte na Burst režim.

Metoda extrakce

Disky

Disky

Offset / Rychlost

Offset / Rychlost

Detekce mezer
zde si sami musíte vyzkoušet, která metoda je pro vás nejvhodnější, což znamená, že při grabování CD jsou rychle detekovány mezery mezi stopamy. Kombinujte tyto dva přepínače až dosáhnete optimálních hodnot.

Detekce mezer

Zápis

Zápis

Jak postupovat při zjištění a nastavení offsetů v EAC