Kopírováni CD do Image souboru

Tento způsob použijeme, pokud jsme si jisti, že je CD v pořádku, neobsahuje-li viditelné škrábance, nebo pokud se nám nezamlouvá například délka ticha mezi stopamy ap. Extrakci zahájíme po klepnutí na grafické tlačítko IMG po levé straně. Po dokončení extrahování se nám zobrazí zpráva o výsledku, na které uvidíme úspěšnost v procentech. CUE Sheet můžeme vypálit buď v EAC nebo ještě ve vypalovacím programu CDRWin. Ovšem nejlépeje je vypalovat CUE Sheet v EAC.

Hlavní okno EAC

Postup kopírování/grabování stop na pevný disk

 

Zadáme VypálitCD-R... a vybereme Soubor/Načíst CUE Sheet...
Otevře se Editor CD projektu, ve kterém jsou graficky znázorněny jednotlivé stopy, oddělené svislou čarou.

Podle tloušťky oddělovací čáry poznáme, jak dlouhé je ticho mezi stopami. Pokud je čára trochu tlustčí, signalizuje to, že je ticho příliš dlouhé. U většiny CD bývá ticho mezi stopami příliš velké, což je způsobeno především tím, že je nechávané příliš velké ticho na konci stop (někdy i na začátku) a když sečteme ticho na konci+pomlku mezi stopami+ticho na začátku stopy, může být potom jednotlivá odmlka mezi stopami až 15 sekund! Extrémně dlouhé odmlky jsem našel například na skoro všech CD The Sisters of Mercy, kde byla tato celková odmlka až 20 sekund! Pokud se nám toto nelíbí, nezbývá nic jiného, než stopy uložit do WAV souborů a ticho ve stopách vyřezat. Odstranit ticho můžme přímo v EAC a to tak, že zadáme Nástroje/Zpracovat WAV. Po načtení zadáme Zpracování souboru/Odstranit/Začátek & Konec. V programu lze nastavit, aby se při extraxci ticho odstraňovalo.