Uložení stop do MP3

Postupujeme obdobně jako při Kopírování CD do WAV