Jak zkopírovat CD

Kopírování, též grabování, můžeme provádět v EAC několika způsoby:

Po spuštění EAC vložíme do mechaniky zdrojové CD. Pokud máme mechanik více, vybereme z rozbalovacího seznamu tu mechaniku, do které jsme vložili CD.

První a nejběžnější způsob je uložení CD do Image souboru a následné vypálení z tohoto Image souboru. Druhý způsob je zkopírování CD do wavů a následné vypálení, což se hodí pokud si sestavujeme vlastní CD z několika CD, nebo je CD chráněno a nebo příslušné wavy chceme před vypálením ještě upravit. 

Poslední možností je uložení CD (stop) do MP3.

Chceme-li zkopírovat pouze jednotlivé stopy, označíme je a to tak, že podržíme klávesu Ctrl a postupně na ně myší klepneme. Poté vybereme požadovanou metodu kopírování. Jednotlivé operace kopírování, můžeme vybrat buď z nabídky, avšak pohodlnější je klepnout na příslušné grafické tlačítko po levé straně v hlavním okně aplikace, (kromě kopírování CD na CD). 

Hlavní okno programu EAC

EAC vždy nejprve uloží soubory na pevný disk, i pokud se jedná o kopírování CD metodou CD na CD.

Příprava před kopírováním

Nejprve si, například ve Windows Průzkumníku vytvoříme na disku výchozí složku (Temp, Audio ap.), do které budeme ukládat grabované soubory. Při prvním ukládání nám EAC tuto složku zobrazí. Je třeba mít v  nastavení vybanou volbu
 "Ptát se vždy (zobrazit naposled použitý adresář)".

 EAC - přednastavený adresář a nebo naposled použitý

Budeme-li kopírovat více CD naráz s tím, že si je vypálíme později, vytvoříme si v této složce ještě další složky, do kterých budeme ukládat příslušná CD. Složky můžeme vytvořit předem a nebo až se nás EAC zeptá, kam chceme soubor uložit a to tak, že klepneme v okně na tlačítko pro vytvoření nového adresáře. Zvolíme si název adresáře, potvrdíme klávesou ENTER, pak na nově vytvořený adresář poklepeme myší a klepneme na tlačítko Uložit.
Máme-li již složky předem vytvořené, klepneme na rozbalovací tlačítko a příslušný adresář vyhledáme.

EAC - výběr adresáře pro uložení Image souboru

Poznámka: EAC image soubor nemaže, i když je tato možnost v nastavení aktivována. Pokud se adresáři již Image soubor nachází od předešlého kopírávání, EAC se nás zeptá, zda ho chceme přepsat. Pokud tento soubor již nepotřebujeme, klepneme na tlačítko ANO, nebo si zvolíme jiný název Image souboru a nebo jiný adresář.
Když kopírujeme do WAVÚ, název souboru si nemůžeme zvolit.

Po klepnutí na tlačítko Uložit, EAC provede analýzu mezer a pokud máme v nastavení zatrženo, i analýzu UPC/ISRC kódů.

EAC - detekce mezer EAC - detekce UPC/ISRC kódů

Následně bude zahájeno kopírování CD do Image, WAV a nebo MP3 souborů a ukládání na pevný disk.

Při kopírování máme též možnost zatrhnout, zda chceme po dokončení kopírování počítač vypnout a nebo restartovat.

Pokud máme nastaveno, zobrazí se nám Zpráva o chybách. 

Pokud mechanika umí opravovat chyby, nebo, kopírujeme-li v bezpečném režimu a nějaká chyba se na CD vyskytne, postup opravy bude znázorňovám postupujícími červenými čtverečky v indikačním okénku.   Je li chyba takového rozsahu, že není možné ji opravit, indikační okénko se zaplní celé. Tato oprava může trva i značně dlouho, až se může zdát, že program zatuhnul (někdy se stává i to) a i po zaplnění indikačního okénka trvá ještě nějakou dobu, než se program vzpamatuje, takže je třeba mít trpělivost.
Když program zatuhne a musíme ho násilně ukončit  (Ctrl+Alt+Del / ukončit úlohu), nejde vysunout CD a musíme restartovat počítač. Po dokončení extrahování se nám zobrazí zpráva o výsledku kopírování.

Zpráva o chybách - v této zprávě se mohou objevit též chyby:

  • problém s časem (Timing problem) - zkusíme nagrabovat v Burst režimu, v jiné mechanice a nebo s Offsetem 0
    Jestliže kopírujeme v bezpečném režimu, EAC se snaží opravit chyby a na konec nahlásí chybu.  Většinou to bývá na konci CD a není to nikterak na závadu neboť jsem již několikrát kontroloval uvedené pozice a žádné chyby jsem nenašel. Nejlépe, učiníme, když si potom uložený soubor poslechneme. 
  • chyby ve stopách - nagrabujeme CD do WAV souborů (někdy pomůže i po jednotlivých stopách) a všechny si je postupně přehrajeme a zkontrolujeme uvedené chyby které nalezneme v LOG souboru, který je nutné si vytvořit a to tak, že klepneme na tlačítko Vytvořit Log a uložíme někam na disk. (obrázek "Stav a zprávy o chybách")