SEZOB.CZ

Jak zkopírovat DVD AUDIO

DVD AUDIO lze též zkopírovat, avšak nepřehrajete ho na přehrávači, který je určen pro přehrávání DVD AUDIA, na ostatních stolních přehrávačích, či v počítači ho přehrajete bez problémů. Zkopírovat lze však jen takový disk, který se vejde na 1 DVD.


Postup je jednoduchý

v DVD Decrypter vyberte

Kopírování - Z menu Mode(Režim) vybereme Iso/Read(Číst)

Vypálení - Z menu Mode(Režim) vybereme Iso/Write(Zápis)

ZPĚT

Poslední úprava: