SEZOB.CZ

PŘÍSPĚVKY NA PROVOZ STRÁNEK SEZOB.CZ


TYTO STRÁNKY BYLY VYTVOŘENY POUZE PRO VLASTNÍ POTŘEBU A POTŘEBU NĚKOLIKA PŘÁTEL A ZNÁMÝCH.

NEJSOU ZDROJEM VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI, BA NAOPAK, AUTOR TĚCHTO STRÁNEK MUSÍ ZA JEJICH PROVOZ (NEHLEDĚ NA ČAS A PRÁCI), VYNAKLÁDAT NĚKOLIK TISÍC KČ ROČNĚ.


CHCETE-LI POMOCI UDRŽET BĚH STRÁNEK SEZOB.CZ, STAČÍ, KDYŽ ODEŠLETE JAKOUKOLIV ČÁSTKU NA ÚČET

č. 000000-0561682013/0800

Jako vyriabilní symbol uveďte číslo 2013.

Podpořit můžete i tak, že občas klepnete na nějakou tu reklamu.


Všechny příspěvky zde budou zveřejněny !


Jméno

Variabilní symbol

Částka v Kč

Odkaz

fernetcitrus

2013

100


Zednictví Josef Kuřitka

2013

200

http://kuritka.wz.cz/


ZPĚT

Poslední úprava: