SEZOB.CZ

ZPĚT


Adware - typ spywaru, který zpětně hlásí činností daného subjektu, aby se mu dodávala cílená reklama


Asociované - například soubory, které jsou přiřazené k určitému programu. Po poklepání na soubor, nebo zadání otevřít, se soubor otevře právě v tom programu s kterým je Asociován.


Blok vstupu/výstupu

Interfeace, rozhraní. Paralelní(vedle sebe) a sériové(za sebou) rozhraní. Zabezpečuje komunikaci základní jednotky a všech periferních zařízení.


BURN Proof

Je technologie, která dovede, při výpadku dodávky dat na vypalovačku, navázat na zastavené nahrávání. Neustále kontroluje stav vyrovnávací paměti a při poklesu pod kritickou mez, korektně zastaví vypalování a při naplnění bufferu opět naváže. Minimalizuje velmi výrazně možnost zničení média. Je třeba ale aby tuto technologii uměla nejen vypalovačka, ale i vypalovací program


Buffer underrun (Podtečení bufferu, Podtečení vyrovnávací paměti)

Stav, kdy se vyprázdní vyrovnávací paměť zařízení. Při zápisu na CD má tato situace za následek většinou zničené médium. Správnější pojmenování by mělo znít vyprázdnění vyrovnávací paměti. K tomu dochází, když zdroj dat, není z různého důvodu (teplotní kalibrace, nečitelnost stopy, ), schopen dodávat informace cílovému zařízení. Problémy s buffer unerrun řeší moderní technologie BURN Proof nebo Just Link.


BSA (Business Software Alliance)

je organizace zaměřená na boj proti počítačovému pirátství.


CD-DA

Compact Disc - Digital Audio

První standard pro záznam digitálního zvuku na CD. Z tohoto standardu vychází všechny ostatní definice záznamu dat a audio na CD. U jeho zrodu stály firmy Philips a Sony.


CD-Text

je v podstatě obyčejný CD-DA audio disk, který je ovšem obohacen o textové nebo grafické informace. Těmi mohou být třeba názvy skladeb, jméno autora nebo název alba. Tyto informace jsou uloženy tak, aby nevadily normálnímu stolnímu CD přehrávači nebo CD-ROM mechanice v přehrávání. Jak je mezi formáty zvykem i zde neplatí úplná jednota, protože existují dvě rozdílná místa, kam jsou tyto informace ukládány.


CD-ROM

Compact disc - pouze pro čtení. Informace čteny laserem. Speciální disky(CD/RW) je možno přepsat.


CPU

Provádí všechny aritmetické a logické operace. Je hlavní částí počítače, která řídí jejich přenos. Nejdůležitější částí procesoru je mikroprocesor.


CDDB (CD DataBase)

CDDB je databáze zvukových CDček, která ke každému zvukovému CD obsahuje identifikační číslo, název autora, název alba a názvy jednotlivých písniček. A funguje to velice prostě. Vy si vložíte nějaké to zvukové CD do CD-ROMky, přehrávací program vypočte identifikační číslo, pošle dotaz do CDDB serveru a získá názvy, které pak zobrazí.


CD-Extra (CD-Plus)

Multisession disk obsahující v první session audio stopy a v druhé session data ve formátu CD-ROM XA. Jeho definici je možné nalézt v Blue Booku. Je kombinací klasického CD-DA formátu, který se dá přehrát v obyčejném CD přehrávači a datovým záznamem, použitelným pouze v počítači. Je také znám pod označením CD-Plus.


CUE Sheet

(TOC) který slouží pro vytvoření lead-in (délky stop - tracků a další informace).


Confirm overwrite - dotázat se na přepis


  Demoverze

(anglicky demoware nebo též trialware) je komerční software dostupný zdarma ve verzi která je omezená v jednom či více směrech.

Nejčastější omezení:

 • program funguje po určitý počet dnů od instalace

 • může být spuštěn jen několikrát (určený počet)

 • přidává identifikační značky k produktu, časté s obrazovým a video editačním demoverzí

 • zabraňuje uložení projektů, nebo souborů, jako u editorů zvuku a 3D modelingu

 • je limitován na určité dny uživání (každý den, kdy program používáte se počítá)

 • ukončí se po nastavené časové periodě (typicky mezi 5ti a 60ti minutami)

 • je limitován v počtu použití některých důležitých funkcí (například vypalování CD)

Tento software obvykle schovává kód uvnitř počítačového systému (v Microsoft Windows to často bývá někde v registrech), který zabraňuje odstranění či odinstalovaní demoprogramu při pokusu o resetování testovacího období. Pokud chce uživatel používat program i po skončení testovacího období, je nucen zakoupit si registrační kód.

Výraz demoverze se také vztahuje k softwaru, který nemá žádné skutečné využití, ale namísto toho funguje jako demonstrační ukázka, pouštěná zaměstnancem firmy koncovému zákazníkovi. Cílem je ukázat zákazníkovi, jak bude program vypadat a fungovat, s nadějí, že demo bude působit reálnějším dojmem, než jiné specifikační doklady. Funkčnost, jejíž implementace je v plánu v budoucnu ještě před odevzdáním produktu, je v demu omezena (například na webovou aplikaci, může produkt být i jen série statických html stránek). Zákazník může, ale nemusí být o tomto informován, ačkoli je to obvykle zřejmé, když člověk dává pozor. Tento druh demoverzí je často používán při startu softwaru k představení konceptu do reklamních letáčků, k ukázkám obchodníkům na trhu a potenciálním investorům. Toto je běžné převážně u velkých firem.


Digital audio extraction (DAE)

Vlastnost CD rekordéru nebo CD mechaniky umožňující vypnout DA převodník při převodu CD-DA na pevný disk, nebo jiné médium. Ne všechny mechaniky tuto vlastnost mají. Důležitá je i kvalita a rychlost extrakce. První mechaniky byly schopné extrahovat pouze 1x speed


Disc at Once (DAO) Disk najednou

Způsob záznamu, kdy je celý CD nahrán najednou bez vypnutí laseru. Tento způsob se velmi hodí pro tvorbu master disků pro následnou hromadnou výrobu, protože odstraňuje spojování a run-in a run-out bloky jenž neodmyslitelně patří k multisession nebo packetovému záznamu, které ale mohou být v procesu masteingu interpretovány jako neopravitelné chyby. Vhodný je také pro vytváření CD-DA bez mezer mezi skladbami (živé koncerty, ...).


Don't overwrite - nepřepisovat


Download - stažení

výraz, který najdete takřka všude a používá se jako odkaz ke stažení souboru (z internetu do počítače). Pokud na tento odkaz klepnete, příslušný soubor se Vám stáhne do počítače.


Firmware (FW)

Je soubor mikroinstrukcí, tvořící jakési rozhraní mezi jedinečnou konstrukcí mechaniky a příkazy vypalovacího programu. Je to, dá se říci, obdoba BIOSu vašeho motherboardu. A stejně jako on (pomineme-li staré typy) se dá upgradovat. Nové firmwary odstraňují chyby a problémy při vypalování, ale často také implementují nové vlastnosti, jako je třeba podpora RAW, 80 min CD nebo overburn.


  Freeware

Freeware je software, který je distribuován bezplatně (či za symbolickou odměnu typu poslání pohlednice, mnohdy autor umožňuje (ale nevyžaduje) v případě spokojenosti zaslání finančního daru), někdy hovoříme o typu softwarové licence.

Autor si u freeware zpravidla ponechává autorská práva, například nedovoluje program upravovat nebo omezuje použití zdarma jen pro nekomerční či osobní potřebu. Freeware software se tak liší od svobodného software nebo open source software.

Jedná se tedy o volně šiřitelný program, bez placení autorského honoráře. Na světě existuje mnoho katalogů, které seskupují tyto programy většinou společně s programy, které jsou k dispozici ke stažení na zkušební dobu. Tyto katalogy jsou dobrým zdrojem alternativního software k drahým placeným licencím.

Odlišnosti freeware oproti open-source

 • Je třeba rozlišovat mezi freeware a svobodným software či open-source, nejedná se o totožné pojetí licence (i když je to tak laickou veřejností někdy vnímáno). Freeware je na rozdíl od svobodného a open-source software proprietární software.

 • K freeware se nedodávají zdrojové kódy a je zakázáno je vnitřně upravovat. U freeware autor dodává program už v přeložené podobě (jako .exe, .com, či jiný spustitelný soubor). Rovněž je u freeware typicky v licenci zakázáno zpětné získání zdrojových kódů ze spustitelného souboru, což mnohdy úplně znemožnuje jakoukoliv legální cestu k získání zdrojového kódu.

 • Vývoj freeware programu je tedy (oproti open-source) plně a pouze v rukou autora.

 • Nezveřejňování zdrojových kódů u freeware také ztěžuje jeho bezpečnostní revizi.

 • Zatímco freeware je software zdarma, svobodný a open-source software lze volitelně šířit i za peníze.


Full Edition (full verze) - plná verze (programu). Verze programu, která má všechny možné funkce, narozdíl od demonstrační verze, či verze omezenéGrafické karty

Umožňují připojení monitoru k počítači. Typy grafických karet: MDA(černobíle zobrazení), Hercules HCG(monochromatické), CGA, EGA, VGA, SVGA, XGA, TIGA...


Grafické editory (Kreslící programy)

Slouží k tvorbě obrázků od jednoduchých čar až po plány budov, takto složitým kreslícím programům se říká CAD.


Hlasový vstup

Zařízení, umožňující zadávat příkazy hlasem.


Home Page - Domovská stránka

výraz jež se používá pro výchozí stránku příslušné adresy (URL), většinou má název index.htm.


ISRC

International Standard Recording Code

Některé rekordéry umožňují ke každé audio stopě přidat ISRC. Tento kód se skládá z: kódu země (2 ASCII znaky), kódu majitel (autora - výrobce) (3 ASCII znaky), roku výroby (2 číslice) a výrobního čísla (5 číslic).


ISO 9660

Mezinárodní standard specifikující logický formát pro soubory a adresáře na CD-ROM. Pouze CD nahrané ve formátu ISO 9660 je plně přenositelné mezi různými platformami (DOS, UNIX, MAC, ).


Joystick

joystick /Hw, Hry/ s Ovládací páka. Vstupní zařízení, používané u domácích počítačů, ale i u počítačů osobních k řízení programů, hlavně počítačových her. Umožňuje předávání logické nebo analogové informace o vychýlení páky do jednoho ze čtyř směrů nebo do jedné ze čtyř možných kombinací těchto směrů. Součástí joysticku bývá také spoušť, podle výrobce a provedení integrovaná do rukojeti, do základny, případně zdvojená, resp. zmnožená. Joysticky vyrábí řada výrobců v mnoha různých provedeních. Špičkové výrobky vynikají trvanlivým mechanickým a elektrickým provedením. Vyrábějí se např. speciálně pro simulátory aut s volantem, pro letové simulátory s nožním řízením, často mají upevnění přísavkami na stůl, případně mají automatickou střelbu pro ”vášnivé střelce” atd.


Joliet

Rozšíření standardu ISO 9660, které vyvinul Microsoft pro zápis dlouhých názvů jmen souborů a použití Unicode mezinárodní znakové sady na CD. Joliet povoluje až 64 znaků v názvu souboru včetně mezer. Ve Windows uvidíte celý název, kdežto v DOSu pouze šest písmen vlnovku a číslo, plus tři znaky extenze.


JustSpeed

JustSpeed je nová technologie firmy Ricoh, která zabezpečuje ještě kvalitnější úroveň zápisu. Dosahuje se toho takto: 

Po vložení média se zjistí ATIP, a vy zadáte maximální rychlost zápisu. 

Před samotným zaápisem se provede kalibrace na vnitřní straně média, kdy se zjistí maximální rychlost a optimální výkon laseru. 

Těsně před zápisem servomechanismus provede kontrolu na okraji disku (testuje excentričnost stopy vůči výřezu média zamotného) a získá rozsah použitelných rychlostí. 

Takže vám nastaví pro vypalování takovou rychlost (bez ohledu na to, jakou jste nastavili vy), se kterou je možné na médiu zabezpečit tu nejvyšší kvalitu zápisu.


Klávesnice

Vstupní zařízení, které slouží k ovládání počítače a psaní textu v textových editorech.


Koprocesor

Pomocný mikroprocesor. Pracuje společně s mikroprocesorem a přebírá z něj prováděné aritmetické operace a pracuje souběžně s ním. Zrychluje práci počítače a zpřesňuje výpočty - větší počet desetinných míst.


Mikroprocesor

Mikroprocesor je obvod velmi vysoké integrace. Pracuje podle programu, uloženého v operační paměti. Řídí práci celého počítače a probíhají v něm všechny operace s daty.


Lead-in (Lead in)

Místo, které je na začátku každé session vynechané pro zápis její TOC (čísla stop a jejich začátky). Lead-in se zapisuje při uzavírání session. Vymezuje si 4 500 sektorů (1 minuta, nebo 9 MB). Lead-in také naznačí, že disk je multissesion a zároveň říká která následující adresa je k dispozici pro zápis.


Lead-out (Lead out)

Oblast, na konci každé session, která říká, že byla ukončena část s daty. Do části Lead-out nejsou nahrávána žádná aktuální data. První Lead-out má velikost 6 750 sektorů (1,5 minuty nebo 13,5MB), každý další obsadí 2 250 sektorů (0,5 minuty, 4,5MB).


Limited edition (trial verze) nebo též DEMO

omezená verze. Verze programu, která nemá všechny funkce. Např. nemá možnost tisku, nemá možnost uložení dat na disk, nebo je omezená rozsahem zpracovávaných dat


Logický blok (LBN)

Nejmenší adresovatelné místo na CD. Každý logický blok je identifikován jedinečným číslem (LBN).


LockBlock

Na CD naleznete dva viditelné kruhy. Jeden má asi 5mm, druhý 3mm. LockBlock využívá systém vadných, nečitelných sektorů. Proto ty dva kruhy. Tyto vadné sektory mají sloužit k tomu, aby nebylo možné udělat digitální kopii. Autoři spoléhali na to, že mechanika jednoduše tyto sektory nepřečte.

LD - Low Density

Nízká hustota záznamu (obvykle v souvislosti s disketou).


Modem

Modem (ze slov modulace a demodulace) je zařízení, které umožňuje připojení počítače na telefonní síť a přes tuto síť přenášet data. Modem převádí digitální signál na frekvenční.


Monitor

Zobrazuje informace na obrazovce, která pracuje většinou jako televize. Pracuje ve dvou režimech - textovém a grafickém. Laptopy a notebooky mají většinou LCD(tekuté krystaly) monitory.


MultiSession

Multi session

Metoda postupného přidávání dat na CD ve více než jedné relaci (session). Jestliže jsou jednotlivé session pospojované, všechna data na multisession disku (pokud jsou čtena na multisession CD-ROM mechanice) mohou být vidět jako jediná logická struktura. Způsob záznamu multisession se od zápisu packet-writing velmi liší. Multisession byla definována v Yellow Book.


MultiTrack

Schopnost zapsat na disk více než jednu stopu. Každé CD může obsahovat maximálně 99 stop.


Myš

Vstupní zařízení, které se používá zejména k výběru z nabídek, anebo ke kreslení. Bezdrátové myši využívají rádiové, anebo infračervené vlny


N/A

Produkt není dostupný.


Operační (vnitřní) paměť

Má 3 části - RAM, ROM a Videopaměť.


Operační systémy

Potřebné pro chod počítače, na každém počítači musí být operační systém a je jedno zda se jedná o server nebo o domácí počítač


Overburning, oversizing

Většina CD-R médií má kapacitu 660 až 690 MB, ale opravdu využitelné pro data bývá něco kolem 650 až 659 MB. Proč tomu tak je? Zbylé místo obsazuje tzv. lead-in a lead-out (90 sekund = 13 MB). Lead-in je vyhrazena pro nahrání TOC a dalších informací. Její využití tedy není možné. Jalovým místem ale naopak disponuje lead-out na konci každého CD. A právě zkrácení lead-out znamená zvětšení využitelné kapacity média. Této metodě se říká "Overburning" nebo také "Oversizing".


Overwrite

přepsat


Ovladače

Jsou to programy, které operačnímu systému zprostředkují kontakt se zařízením a umožňují využít více funkcí zařízení.


Pevný disk

Harddisk. Velkokapacitní nevýměnná disková paměť. Tvořen dvěma a více kovovými kotouči. Tyto kotouče na společné ose společně s vlastním pohonem a čtecími a záznamovými hlavičkami v hermeticky uzavřeném kovovém pouzdře 5,25'', 3,5''. Velmi vysoká hustota záznamu. Pevný disk má kapacitu od stovek MB do několika GB. Přístupová doba u pevného disku je menší než u pružného disku, rychlost otáčení je u pevného disku 3600ot/min, ale u pružného disku je to jen 300ot/min.


Photo CD

Formát zápisu na CD vycházející z CD-ROM XA a Orange Book Hybrid Disc specifikace. Používá se pro ukládání fotografií pro následné zobrazení a tisk. Umožňuje záznam až 100 fotografií ve vysoké kvalitě.


Plotter

Souřadnicový zapisovač je grafické výstupní zařízení na papír. Používá se pro přesné technické výkresy, mapy, apod. Tiskne na větší formáty papíru.


Procesor

Provádí všechny aritmetické a logické operace. Je hlavní částí počítače, která řídí jejich přenos. Nejdůležitější částí procesoru je mikroprocesor.


Programovací jazyky

Používají se na tvorbu programů. Každý program je jen seznam instrukcí co a jako má program dělat. Nejvíce se používá jazyk Basic


Pružný disk

Floppy, disketa. Pružný disk je výměnné magnetické paměťové médium. Je tvořeno kotoučkem z plastické hmoty, na kterém je nanesena magnetická vrstva.Do této vrstvy jsou ukládána data. Na kotoučku je několik myšlených kružnic - stop, do kterých se ukládají informace. Jednotlivé stopy tvoří soustředěné kružnice. Disketa se dělí ještě na menší části - sektory.


RAM

Random acess memory - lze zapisovat i číst. Při vypnutí počítače se smaže. Rozdělení: 640kB - konvenční paměť XMS(extended - rozšířená), EMS(expanded - přídavná), cache - rychlá paměť vložená mezi mikroprocesor a hlavní paměť. Má zkrátit vyb. dobu hlavní paměti.


Retail - prodávat v malém 2. vyprávět podrobně $ s maloobchod


ROM

Read only memory, permanentní paměť. Lze z ní pouze číst, nelze zapisovat. Data jsou do této paměti uložena při výrobě počítače. Paměť polovodičová. Je na ní CMOS, technické testy PC při zapnutí, test konfigurace a zaváděcí program OS. Velmi nízký odběr energie, po vypnutí počítače napájeno baterií. 


Romeo

Standard, který dovoluje pojmenovávat soubory jmény s až 128 znaky včetně mezer. Tento není součástí standardu Joliet. Rovněž není podporovaný soubor znaků Unicode, a neexistuje žádné ustanovení pro přiřazení jména DOS souboru. Jméno souboru ve standardu Romeo lze číst pouze v Windows 95 a NT 3.51 systémech. V DOSu je tedy nepoužitelný! Romeo disk lze číst na počítačích Macintosh jestliže je jméno kratší souboru než 31 charakterů. Neužívejte standard Romeo jestliže váš CD budete používat na různých platformách.


Session at Once SAO Sekce najednou

Je podmnožina Disc-at-Once používaná pro CD Extra. Při zápisu Session-at-Once obsahuje první session vícenásobný počet audio stop (tracků) nahraných v jedné relaci, pak se vypalovací laser vypne a disk není zatím uzavřen. Teprve poté se nahrává druhá session s daty, která se uzavírá.


  Shareware

Produkty jsou pod touto licencí šířeny zdarma. Autor obvykle požaduje zaplacení malé částky až v případě, kdy se uživateli produkt líbí a běžně jej používá. Zaplacením této částky se stává registrovaným uživatelem, může dostávat aktualizace, případně je mu k dispozici on-line podpora. Shareware býval v počátcích velmi levný - byl většinou produktem jednoho vývojáře a byl distribuován přímo klientům. Díky značnému rozšíření Internetu se z této licence stal naprosto obvyklý způsob distribuce software, který využívají i dříve typické krabicové produkty.


Session Sekce

Je definována standardem Orange Book jako zapsaný segment kompaktního disku, který může obsahovat jeden nebo více stop (tracků) jednoho typu (audio nebo data). Při zápisu dat se samozřejmě jedná o jednu stopu (track) na session. Při audio záznamu jsou všechny stopy (tracky) nahrány v jedné session. Každá session má lead-in a lead-out.


SafeBurn Waste-Proof

SafeBurn je obdobná technologie, jako BURN proof, která má předcházet známému hlášení "Buffer underrun". Označení SafeBurn najdete u vypalovaček Yamaha od modelu CRW 2200. Narozdíl od BURN Proof se ale skládá ze tří součástí: velkého bufferu (8MB), samotné obrany proti podtečení vyrovnávací paměti a tzv. optimálního řízení rychlosti zápisu.


Super Audio CD SACD

SACD je novým nástupcem CD-DA. V roce 1999 byl tento formát představen firmami Sony a Philips. Je to dvouvrstvé médium, které je zpětně kompatibilní s CD-DA (u hybridního disku). Frekvenční rozsah je až 100 000 Hz! a dynamický pak více než 120dB. Pro mastering se již nepoužívá PCM kódování ale přímé, jednobitové DSD.


SafeDisc 2

Jedna z nejdokonalejších ochran. Spolehlivě jí dovedou zkopírovat pouze některé mechaniky Acer, Philips a Plextor. Je založena na zahlcování EFM enkodéru systémem stejných vzorků.


Super Video CD SVCD

Formát Super Video CD byl původně vyvinut pouze pro čínský trh. Od Video CD se liší použitím komprese v MPEG-2 s proměnným datovým tokem (variable bit rate - VBR). Je zpětně kompatibilní s VideoCD 1.1, 2.0 a Interaktivním VideoCD 3.0. Využívá oddělené textové informace. To dovoluje kdykoliv vytvořit libovolnou jazykovou mutaci formou titulků a to i formou karaoke.


SafeAudio

Tato ochrana by měla zabránit vytváření kopií CD-DA, případně by kopie měly mít výrazně nižší kvalitu než originál. Ochrana je softwarově založena a aplikuje se již při vytváření skleněné matrice. Jejím přidáním na CD-DA nedochází ke snížení kvality přehrávání v jakémkoliv CD-DA přehrávači. Dle Macrovision je podporována výrobci EFM enkodérů. V současné době se již začíná objevovat na discích předních světových vydavatelských značek.

Scanner

Slouží k přenášení obrázků do počítače


Světelné pero

Pro zpracování grafiky. Trubička s fotodiodou.


Systémová sběrnice

Slouží pro spojení funkčních modulů počítače s procesorem.


Software

Software jsou programy, které buď máte nebo můžete mít v počítači.


Systémové balíky

Převážně se jedná o programy, které slouží k údržbě PC například antivirové programy či programy na odstranění poruchy disku


Table of Contens (TOC)

Informuje o počtu stop, jejich začátku a o celkové délce datové oblasti. A to jak pro celý nebo jen část disku. Obdoba FAT na HDD.


Textové editory

Slouží k psaní textu a kombinovat text a grafiku.


Tabulkové editory

Slouží k tvorbě tabulek a vytváření grafů.


The Copy-Protected CD (Copy-Protected CD)

Moc toho bohužel známo není. Tato ochrana je založena na jádru HST technologie (no snad jsem dobře pochopil, že se jedná o High Speed Transfer a používá se například u modemů, a ne o Hubble Space Telescop, či HyperSonic Transport), což by mělo umožňovat masovou produkci CD-ROM titutlů, které nejdou zkopírovat na klasických CD rekordérech.


Thermal Balanced Writing (TBW)

Vypalovačka s touto vlastností je schopna se sama naučit, jak nastavit laser pro správné vypalování u toho kterého média. Má jakýsi "samoučící se" algoritmus. Nevyžaduje tedy statickou tabulku médií, tak jak to bylo nutné u vypalovaček doposud. První takovou je Philips CDD4801 od firmwaru 2.0. Technologie je samozřejmě made in Philips.


Track Multisession

Tento zápisový mód je velmi podobný TAO. U multisession musí každá session obsahovat alespoň jednu stopu a každá stopa musí být dlouhá minimálně 300 bloků. Track Multisession umožňuje stopy inkrementálně zvětšovat (neplést s inkeremtálním zápisem!). Každá session "ukrojí" z disku 13,5MB pro systémové informace (Lead-in a Lead-out).


Track-at-Once (TAO) Stopa najednou, Track at once, Track at Once

Způsob zápisu dat na disk. Při každém dokončení stopy (tracku) je zapisovací laser vypnut (i když se bude okamžitě zapisovat další stopa). Bloky link a run jsou zapisovány, když se laser zapíná a vypíná. Nejmenší délka stopy je 300 bloků (4 sekundy - 700 kB). Maximální počet stop je 99.


Tiskárna

Výstup informací na papír. Tiskárny se dělí na mechanické a nemechanické. Mechanické: Jehličková - mozaiková, maticová. Jehličková - znak na papíře je vytvářen sérií úderů jehliček tiskací hlavy přes barvící pásku.Růžné počty jehliček: 7,24,48. Rychlost 100-300 znaků za sekundu. Černobílé i barevné. Řetězcové, řádkové typy - tyto tiskárny tisknou rychleji - 1000zn/s. Hlavy se opotřebovávají. Nemechanické tiskárny: Inkoustové - trysky s inkoustem vychylovány elektrostatickým polem. Rychlost 300zn/s. Vysoká kvalita, tiché, rychlé. Tisk se může rozmazat. Drahá náplň. Laserové tiskárny - základem je ocelový tiskací válec, na kterém je nanesen selen(polovodič). Povrch válce je nabit elektrostatickým nábojem. Válec se osvětlí laserovým paprskem. Na místech, které byly osvětleny začne být selen vodičem a vybíjí se do válce. Na válec je nanesen barvící prášek, který se uchytí pouze v místech nabitých. Válec se otiskne na papír, papír se zahřeje, prášek se roztaví...a připeče se na papír. Rychlost 20000 řádek za minutu - 4-8 str./min. Vynikající kvalita, rychlé, tiché, drahé.


Update

aktualizace (např. nová verze programu)


Ulity

Utility jsou většinou malé programy, které mají pomoci s nastavení programů nebo operačního systému.


Videopaměť

Část paměti RAM rezervovaná pro zobrazování na monitoru. Velikost podle grafické karty.


Video CD

Standard pro zobrazení plně pohyblivého videa spolu s audio zvukem z CD. Video a zvuk jsou společně zkompreseny za použití standardu MPEG-1 a nahrány na CD Bridge disk. Video CD disk obsahuje jeden track (stopu) nahranou jako CD-ROM XA Mode 2 Form 2. Je to vždy první track (stopa). V tomto tracku (stopě) je v ISO 9660 struktuře nahrána CD-I aplikace stejně jako Video CD Information Area, kde jsou nahrány všechny hlavní informace o Video CD disku. Po tomto datovém tracku (stopě) je nahráno samotné video a jako jeden, nebo více tracků (stop), které jsou rovněž nahrány jako CD-ROM XA Mode 2 Form 2. Session (relace) se uzavírá až po nahrání všech tracků (stop).


Volume Descriptors

Podle ISO 9660 je to sada informací obsahující informace o CD.


Volume

Dle standardu ISO 9660 znamená volume jednotlivý CD-ROM disk. Avšak často bývá jako volume označována u multisession disku session, která není provázána s jinou session.


Vnější (externí) paměť

Vnější paměti jsou: Pevný disk, pružný disk a CD-ROM


Windows

Okno. Název operačmího systému.


Zavření disku

Finalizace

Je-li disk zavřen, zapíší se absolutní lead-in a lead-out spolu s informací, aby přehrávač nehledal další session. Finální TOC přizpůsobí CD do formátu ISO 9660.


Zavření session Fixace

Tento proces ukončuje zápis session sekcemi lead-in a lead-out spolu s TOC. Jen je-li session uzavřena lze pokračovat v nahrávání další session.


Zvukové a video editory

Umožňují tvorbu zvuku a videa (video je vlastně zobrazování obrázků rychle za sebou).

ZPĚT

Poslední úprava: